Werkprogramma interregionale innovatie-investeringen (I3) instrument 2023-2024 gepubliceerd

23 februari 2023 - door Kaatje Gevaert

Het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en mkb (EISMEA) heeft  het nieuwe werkprogramma voor het interregionale innovatie-investeringsinstrument (I3) 2023-2024 gepubliceerd.

  • Het I3- instrument -als onderdeel van het Europese Regionaal en Ontwikkelingsfonds (EFRO-  heeft tot doel interregionale innovatieprojecten te ondersteunen in hun commercialiserings- en opschalingsfase

  • In het tweede kwartaal van 2023 worden nieuwe oproepen verwacht

  • Naar het Werkprogramma 2023-2024

Focus werkprogramma 2023-2024

Het werkprogramma zal zich toespitsen op het volgende:

  • Interregionale samenwerking op gedeelde of complementaire slimme specialisatiegebieden;

  • bevordering van innovatie en slimme economische transformatie voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in de EU

  • ondersteuning van innovatie en ontwikkeling van waardeketens in minder ontwikkelde regio's;

Volgende stappen - Nieuwe subsidies voor het I3-instrument

In het tweede kwartaal van 2023 zullen nieuwe oproepen worden gelanceerd om digitale, groene transitie- en slimme productie-uitdagingen aan te pakken die verband houden met de uitdagingen die in de nieuwe Europese innovatieagenda zijn vastgesteld.

Deze oproepen zullen financiële steun en steun voor advies bieden voor demonstratie-activiteiten, commercialisering en opschaling van rijpe innovaties en de ontwikkeling van nieuwe waardeketens in minder ontwikkelde regio's.

In het derde kwartaal van 2023 volgt een oproep tot capaciteitsopbouw voor minder ontwikkelde regio's.

Achtergrondinformatie

Het instrument voor interregionale innovatie-investeringen als onderdeel van het Europese Regionaal en Ontwikkelingsfonds (EFRO) heeft tot doel interregionale innovatieprojecten te ondersteunen in hun commercialiserings- en opschalingsfase door hun de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project op investeringsniveau te brengen.

Het agentschap zal twee onderdelen van de oproep uitvoeren:

  • Financiële en adviessteun voor investeringen in interregionale innovatieprojecten;

  • financiële en adviessteun voor de ontwikkeling van waardeketens in minder ontwikkelde regio's.

Het nieuwe I3 Instrument Werkprogramma 2023-2024 is hier te vinden.