Europese innovation ecosystems

07 februari 2023 - door Kaatje Gevaert

Als onderdeel van Horizon Europe beoogt het programma Europese innovatie-ecosystemen (EIE) meer verbonden, inclusieve en efficiënte innovatie-ecosystemen te creëren en de schaalvergroting van bedrijven te ondersteunen, zoals uiteengezet in de Nieuwe Europese Innovatieagenda. De Innovatie-ecosystemen:

  • brengen mensen of organisaties samen die innovatie tot doel hebben, en

  • omvatten de banden tussen middelen (zoals fondsen, apparatuur en faciliteiten), organisaties (zoals instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeks- en technologieorganisaties, bedrijven, durfkapitalisten en financiële tussenpersonen), investeerders en beleidsmakers.

  • Alle info is terug te vinden op de website van Uitvoerend Agentschap EISMEA

Wat is het?

Als onderdeel Horizon Europe heeft het programma European Innovation Ecosystems (EIE) tot doel meer verbonden, inclusieve en efficiënte innovatie-ecosystemen te creëren en de schaalvergroting van bedrijven te ondersteunen, zoals terug te vinden in de Nieuwe Europese Innovatie Agenda.

Innovatie-ecosystemen brengen mensen of organisaties samen die innovatie tot doel hebben, en omvatten relaties tussen middelen (zoals fondsen, apparatuur en faciliteiten), organisaties (zoals instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeks- en technologieorganisaties, bedrijven, durfkapitalisten en financiële tussenpersonen) investeerders en beleidsmakers.

De door Europese innovatie-ecosystemen ondersteunde acties vormen een aanvulling op de acties van het EIC en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), activiteiten in het kader van Horizon Europe, initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau en initiatieven van de particuliere en de derde sector.

De nieuwe Europese innovatieagenda

De Nieuwe Europese Innovatieagenda (NEIA) zal Europa helpen nieuwe technologieën te ontwikkelen, de meest dringende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en deze op de markt te brengen. Europa wil de plaats zijn waar het beste talent hand in hand werkt met de beste bedrijven en waar diepgaande technologische innovatie gedijt en op het hele continent voor baanbrekende en inspirerende oplossingen zorgt.

Acties 2023-2024

De acties voor 2023-2024 op het gebied van Europese innovatie-ecosystemen zijn gegroepeerd onder twee bestemmingen: CONNECT en INNOVSMES aangevuld met de bestemming 2021-2022 SCALEUP.

  • CONNECT

De acties in CONNECT zijn gericht op het opbouwen van onderling verbonden, inclusieve innovatie-ecosystemen in heel Europa door gebruik te maken van de bestaande sterke punten van nationale, regionale en lokale ecosystemen en door nieuwe, minder goed vertegenwoordigde actoren en gebieden aan te trekken om collectieve ambities vast te stellen, te ondernemen en te verwezenlijken met betrekking tot uitdagingen ten behoeve van de samenleving, waaronder de groene, digitale en sociale transitie.

  • Europees partnerschap voor innovatieve kmo's (INNOVSMES)/EUROSTARS 

De INNOVSMES-bestemming ondersteunt het Europees partnerschap voor innovatieve KMO's/Eurostars.

Dit partnerschap helpt innovatieve kmo's en projectpartners (zoals grote bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties) door internationale gezamenlijke O&O- en innovatieprojecten te financieren. Door deel te nemen kunnen organisaties hun onderzoeks- en innovatiecapaciteit (O&I) en hun productiviteit verhogen en zich met succes in wereldwijde waardeketens en nieuwe markten integreren.

Deze actie wordt geleid door het Eureka-secretariaat, met medefinanciering door de lidstaten. Meer informatie vind je hier.

  • SCALEUP

De acties in het kader van SCALEUP zijn gericht op het versterken van de netwerkconnectiviteit binnen en tussen innovatie-ecosystemen om duurzame bedrijfsgroei met een hoge maatschappelijke waarde te versnellen. Door actief deel te nemen aan lokale, nationale en Europese netwerken kunnen bedrijven kansen in ecosystemen beter benutten en creëren en een nieuw concurrentievoordeel behalen.

Een van de in het kader van de SCALEUP-bestemming gefinancierde acties is de Women TechEU.

Infosessies 

Een nieuwe infosessie over de European Innovation Ecosystems calls is gepland op 16 februari 2023. Schrijf u hier in.