Europees Parlement geeft groen licht voor Jaar van de Vaardigheden

31 maart 2023 - door Liese Dewilde

Het Europees Parlement stemde plenair in met het politiek akkoord dat de Raad en het Europees Parlement bereikt hebben op 7 maart 2023 over het Europees Jaar van de Vaardigheden.

 • Het Europees Jaar van de Vaardigheden streeft vier belangrijke doelstellingen na: investering in opleiding en bijscholing promoten, zorgen dat vaardigheden bij de behoeften van werkgevers aansluiten, de ambitites en vaardigheden van mensen afstemmen op de arbeidsmarkt en mensen van buiten de EU aantrekken die over de nodige vaardigheden beschikken.

 • Er staan heel wat initiatieven en activiteiten gepland die kaderen in het Jaar van de Vaardigheden. Het jaar zal lopen van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024.

 • Na deze goedkeuring door het Europees Parlement, moet de Raad het politiek akkoord nog formeel aannemen

Doelstellingen

Het Europees Jaar van de Vaardigheden streeft vier belangrijke doelstellingen na:

 • investeringen in opleiding en bijscholing promoten, zodat mensen hun baan kunnen behouden of een nieuwe baan kunnen vinden.

 • ervoor zorgen dat vaardigheden bij de behoeften van de werkgevers aansluiten door nauw met de sociale partners en bedrijven samen te werken.

 • de ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de arbeidsmarkt, met name voor de groene en de digitale transitie en het economisch herstel.

 • mensen van buiten de EU aantrekken die over de nodige vaardigheden beschikken.

Praktisch

Het Europees Jaar van de Vaardigheden zal uitzonderlijk lopen van 9 mei 2023 tot 8 mei 2024. De start van het jaar wordt dus op Europadag gevierd en zal gevierd worden met een festival in het teken van het Jaar. Het festival zal een aantal activiteiten omvatten die gelijktijdig in heel Europa rond het thema vaardigheden plaatsvinden.

Tal van geplande initiatieven en activiteiten

Tijdens het  Jaar van de Vaardigheden zullen tal van activiteiten en initiatieven worden georganiseerd en gepromoot. De nadruk zal liggen op de uitvoering van bestaande instrumenten. Er zullen echter ook een aantal nieuwe EU-voorstellen worden goedgekeurd om de bestaande inspanningen te ondersteunen en de ontwikkeling van vaardigheden in de lidstaten verder te stimuleren.

Enkele zaken op de agenda zijn de volgende:

 • Pakket rond digitaal odnerwijs en digitale vaardigheden

 • Europees kwaliteitskader voor stages

 • EU-talentenpool

 • Kader voor leermobiliteit

 • Verbeterde erkenning van kwalificaties van burgers uit derde landen

 • Talentpartnerschappen

 • Pact voor vaardigheden

 • Net-Zero Academies (kadert in Green Dael Industrial Plan)

 • Academie voor cybervaardigheden

 • Niuew kader voor loopbanen voor onderzoekers (in kader van Europese onderzoeksruimte)

 • European Digital Skills Awards 2023

 • Europese Week van beroepesvaardigheden 2023

 • EU-programmeerweek

 • Conferentie Making Skills Count

 • Deep Tech Talent Initiative

Volgende stappen

Het Europees Parlement heeft het politiek akkoord van 9 maart plenair goedgekeurd. Nu is het aan de Raad om het akkoord ook goed te keuren en de tekst formeel aan te nemen.

In het plan voor het Jaar van de Vaardigheden worden de lidstaten verzocht om een nationale coördinator aan te wijzen om de activiteiten van het Europees Jaar nationaal te coördineren. In België zullen er echter drie regionale coördinatoren zijn.