Jouw stem in Europa: openbare raadpleging over EU onderzoeks- en innovatieprogramma's 2014-2027

07 december 2022 - door Kaatje Gevaert

De Commissie startte deze week met de grootste openbare raadpleging ooit over het verleden, het heden en de toekomst van de Europese onderzoeks- en innovatieprogramma's Horizon 2014-2027. 

  • In overeenstemming met het streven van de Commissie naar betere regelgeving kunnen belanghebbenden hun mening geven over de prestaties van Horizon 2020 en Horizon Europe, en de strategische richtsnoeren voor het strategisch plan Horizon Europe 2025-2027 vormgeven.

  • De raadpleging duurt 12 weken en deelnemers kunnen in alle EU-talen antwoorden.

  • Geef hier je mening. Opgelet, de consultatie sluit in februari 2023.

Inhoud

Dankzij de openbare raadpleging kunnen de deelnemers

  • wijzen op de verwezenlijkingen en tekortkomingen van het vorige EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, de relevantie ervan en de procedures in verband met het aanvraagproces en het financieringsbeheer;

  • hun mening geven over de opzet en uitvoering van Horizon Europe tot nu toe;

  • toekomstige prioriteiten voor het strategisch plan 2025-2027 van Horizon Europe vaststellen, met input over nieuwe onderzoeks- en innovatiebehoeften, synergieën tussen EU-programma's, enz.

De raadpleging zal bijdragen tot de eindevaluatie van Horizon 2020 en de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe. Daarnaast legt het de basis voor de voorbereiding van het strategische plan Horizon Europe 2025-2027.

Hoe?

Gedurende 12 weken worden belanghebbenden aangemoedigd om te antwoorden op meerkeuzevragen en open vragen en worden zij uitgenodigd om standpuntnota's in te dienen. Respondenten kunnen één, twee of alle drie de onderdelen van de vragenlijst beantwoorden. De raadpleging sluit in februari 2023.

Geef hier je mening