Energie en klimaat

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit doet de EU onder andere aan de hand van haar energiebeleid; minder uitstoot van broeikasgassen, meer energieverbruik uit hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie zijn hierbij key. 

Broeikasgasemissies Energie-efficiëntie Energie-infrastructuur Hernieuwbare energie Internationale klimaatonderhandelingen Interne energiemarkt

Nieuws

EU-h? Wat betekent TRL in de context van Europese fondsen?

Botste je tijdens je zoektocht naar een geschikte Europese Fondsen ook al op de term TRL? Wij leggen je haarfijn uit wat de term betekent en wat de impact kan zijn op je keuze voor een Europees fonds.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Tweede deel Fit for 55-pakket

De Europese Commissie heeft op 15 december 2021 het tweede deel van haar Fit for 55-pakket gepubliceerd.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

EC-mededeling duurzame koolstofcycli

De Commissie heeft een mededeling over duurzame koolstofcycli goedgekeurd.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Fit for 55: herziening richtlijn energiebelasting

De richtlijn energiebelasting die van kracht werd in 2003 krijgt een herziening in het kader van het Fit for 55 pakket.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Fit for 55: Carbon Border Adjustment Mechanism

Het langverwachte voorstel van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is gepresenteerd door de Commissie als onderdeel van het Fit for 55-pakket.

Celeste Wezenbeek

Liaisonofficer

Nieuws

Fit for 55: richtlijn energie-efficiëntie

De richtlijn energie-efficiëntie zal bindende en ambitieuzere jaarlijkse doelstelling vaststellen voor het terugdringen van energieverbruik op het EU-niveau.

Celeste Wezenbeek

Liaisonofficer

Nieuws

Klimaatakkoord van Parijs, EU-missie geslaagd

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw universeel, bindend mondiaal klimaatakkoord.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Energie en klimaat