Jouw stem in Europa: tussentijdse evaluatie 8e MAP

11 januari 2024 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een publieke raadpleging die haar moet helpen bij het uitvoeren van de tussentijdse evaluatie van het 8e Milieuactieprogramma (8e MAP) 2021-2030. Deze raadpleging maakt deel uit van de Europese Green Deal.

  • Lees de roadmap voor de  tussentijdse evaluatie van het 8e MAP (2 blz.), zie bijlage.

  • Geef jouw standpunt en feedback op deze roadmap (deadline 26  januari).

  • De Europese Commissie moet het evaluatieverslag uiterlijk op 31 maart 2024 publiceren.

Het 8e MAP (maart 2022) bevat de prioritaire milieu- en klimaatbeleidsdoelstellingen van de EU tot 2030 en haar langetermijnvisie voor 2050 onder het motto “goed leven, binnen de grenzen van onze planeet. De evaluatie heeft tot doel de vooruitgang te meten die is geboekt bij de verwezenlijking van de thematische doelstellingen en bij de uitvoering van het versterkte monitoringkader, op basis van de indicatoren die in juli 2022 zijn vastgesteld.

De Europese Commissie moet het evaluatieverslag uiterlijk op 31 maart 2024 publiceren.

Neem deel aan de openbare raadpleging tot en met  26 januari 2024.

Attachment(s)