Oproep 6 voor de European City Facility open

15 januari 2024 - door Kaatje Gevaert

Opnieuw krijgen 75 gemeenten of lokale besturen, of hun samenwerkingsverbanden uit heel Europa, de kans om een eenmalige subsidie van €60.000 te ontvangen. 

  • De subsidie is bedoeld om concepten te ontwikkelen voor investeringen in schone energie en energie-efficiëntie.

  • De deadline voor aanvragen is 15 maart 2024.

  • Alle informatie over de oproep vind je op de website van de European City Facility.

Over de nieuwe oproep

De European City Facility heeft een nieuwe oproep geopend De oproep zal maximaal 75 Europese gemeenten of lokale autoriteiten, hun samenwerkingsverbanden en lokale openbare entiteiten die gemeenten / lokale autoriteiten samenvoegen ondersteunen . De financiering is bedoeld ter ondersteuning van projecten op het gebied van schone energie en energie-efficiëntie. Het gaat om een eenvoudige forfaitaire subsidies van €60.000 per project. De begunstigden van deze subsidie kunnen investeringsconcepten ontwikkelen ter ondersteuning van hun plannen voor duurzame energie en klimaat.

Deze oproep wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de Europese Unie en staat open voor aanvragers uit de hele EU, Oekraïne en IJsland. De deadline voor aanvragen is 15 maart 2024 en een online infosessie vindt plaats op 22 januari.

In het verleden gebruikten begunstigden deze fondsenvoor uiteenlopende activiteiten, zoals technische evaluaties, marktonderzoek en diverse plannings- en analysetaken, allemaal binnen de context van schone energie en energie-efficiëntie. Aanvragers hebben echter de mogelijkheid om specifieke acties voor te stellen, zolang ze binnen de vastgestelde thema's vallen.

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure is gestroomlijnd en vergelijkbaar met eerdere oproepen. Aanvragers moeten politieke steun, een ambitie voor de omvang van de investering, realistische prognoses van energiegerelateerde effecten en plannen voor governance en betrokkenheid van belanghebbenden aantonen. Deze criteria komen overeen met de criteria die over het algemeen verwacht worden voor toegang tot publieke of private fondsen.

Naast financiering ontvangen succesvolle aanvragers capaciteitsopbouw, matchmakingdiensten en toegang tot gespecialiseerde financieringsinstrumenten van de European City Facility. Dit alles is erop gericht om projectideeën dichter bij realisatie te brengen via private of publieke financieringsbronnen.

Meer info