Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Financieel beleid Belasting en douane Consumentenbeleid Digitale agenda Handel Interne markt Ondernemingsbeleid Industrie

Nieuws

Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord over allereerste regels kunstmatige intelligentie

Het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de EU en de onderhandelaars van het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor geharmoniseerde regels inzake kunstmatige intelligentie, de zogenaamde Verordening Kunstmatige Intelligentie (AI Act).

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Europa "quantum valley" van de wereld

Op woensdag 6 december hebben elf lidstaten, waaronder België, een Europese verklaring over kwantumtechnologieën gepubliceerd.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Overeenkomst over MFK nog niet meteen in zicht 

In de aanloop naar de Europese top op 14 en 15 december lopen er nu volop besprekingen binnen de Raad om tot een akkoord te komen over een tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027.

Kelly Digneffe

Operationeel & accountmanager

Nieuws

Raad van de EU keurt Dataverordening goed

De Raad van de EU heeft ingestemd met de Dataverordening (Data Act) waardoor er geharmoniseerde regels over eerlijke toegang tot en gebruik van data van kracht worden in de EU.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Europese Blauwe Kaart - Nieuwe regels voor hoogopgeleide migranten

Het Europees Parlement heeft de nieuwe regels voor toegang en verblijf van hoogopgeleide migranten die in de EU komen werken, ook wel de ‘Europese Blauwe Kaart’ genoemd, bekrachtigd.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op 9 december publiceerde de Commissie de communicatie ‘Bouwen aan een economie die werkt voor mensen: een actieplan voor de sociale economie’, met een reeks niet-wetgevende plannen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissie stelt omzetting internationale minimumbelasting voor

Op 22 december stelde de Commissie een richtlijn voor die voorziet in een minimum effectief belastingtarief voor de wereldwijde activiteiten van grote multinationale groepen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Wereldwijd Waardig Werk – Commissie strategie

De Commissie geeft verder invulling aan het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. “Mensenrechten zijn niet te koop."

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Economisch beleid