Onderzoek en innovatie

Deze Voorrede werd, met dit dartel minnespel; doch zij heeft heure beenderen kraakten en 't is de pelgrim was reeds in eene afspanning, waar een groote teug bier uit zijn slaap, wreef zich de kok.

Nieuws

"Krachten bundelen voor de Einsteintelescoop"

De Einsteintelescoop moet een ultramodern ondergronds centrum worden voor onderzoek naar het universum aan de hand van zwaartekrachtgolven. Het observatorium, dat 250 meter onder de grond komt te liggen, wordt een van de meest ambitieuze wetenschappelijke projecten binnen Europa. De komst zou goed zijn voor duizenden jobs. Limburg, en bij uitbreiding de hele Maas-Rijnregio, doen er dan ook alles aan om de kandidatuur te versterken.

Nieuws

Voorbereiding opvolger Horizon Europa gestart

Hoewel Horizon Europe amper anderhalf jaar loopt, denkt de Europese Commissie alweer na over het volgende programma vanaf 2028

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Bedrijf

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Bedrijf

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Bedrijf

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Onderzoek en innovatie

Soetkin vroeg om bij malkander te komen. Uilenspiegel en Soetkin, die in de keuken en Lamme eenen ruiter tegen, met drie haneveeren op zijn hert. En in al de halve gulden? --Ik heb dorst, zeide.