Oproep voor Verordening Kunstmatige Intelligentie die innovatie écht stimuleert

03 oktober 2023 - door Kristof Vlaeminck

Vijftien organisaties hebben een gezamenlijke verklaring gepubliceerd in het kader van de Verordening Kunstmatige Intelligentie (AI Act).

 • De verklaring roept de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement op om zich te concentreren op toepassingen van kunstmatige intelligentie met een hoog risico tijdens de interinstitutionele onderhandelingen ('trilogen').

 • Zij roepen ook op om geen strenge eisen te stellen aan de bouwstenen van kunstmatige intelligentie.

 • Ook voor de systemen voor algemene toepassingen wordt gevraagd om deze niet te onderwerpen aan te strenge eisen.

De ondertekenaars van de gezamenlijke brief roepen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van de EU op om:

 • Handhaaf de risicogebaseerde benadering van de Verordening Kunstmatige Intelligentie. Focus op kunstmatige intelligentie systemen voor algemeen gebruik (General-purpose artificial intelligence systems - GPAIS) en foundation models indien deze gebruikt worden voor toepassingen met een hoog risico.

 • Ontwikkelaars van dergelijke systemen toestaan om toepassingen met een hoog risico te verbieden of om de aansprakelijkheid voor acties door derden te beperken.

 • Verzekeren van een eerlijk evenwicht in verantwoordelijkheden en het delen van relevante informatie binnen de kunstmatige intelligentie waardeketen.

 • Beperk Annex III tot gevallen met een echt hoog risico.

 • Vermijd duplicatie van bestaande wettelijke vereisten (bijv. Richtlijn Auteursrechten, GDPR,...).

 • Vermijd het onbedoeld verbieden van legitieme praktijken (zoals biometrische categorisatie).

 • Pas werkbare regels toe en beperk bureaucratie tot een minimum.

 • Ondersteun en behoud Europa's bloeiende open source ecosysteem voor kunstmatige intelligentie.

De volgende triloog vindt plaats op 2 en 3 oktober.

Meer informatie

De gezamenlijke verklaring kan hier teruggevonden worden.