U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Social investment in affordable and quality long-term care

Icon EVENT Social investment in affordable and quality long-term care

30 oktober 2018 14:00 – 17:00
Europees Parlement, Altiero Spinelli gebouw, Zaal A5E - 2

Het SPRINT-consortium nodigt beleidsmakers, onderzoekers, zorgverleners en andere belangrijke belanghebbenden uit om de uitdagingen te bespreken die samenhangen met de toepassing van het concept...

Lees meer
Versterking van concurrentievermogen, duurzame banencreatie en sociale rechtvaardigheid in de EU

Icon NIEUWS Versterking van concurrentievermogen, duurzame banencreatie en sociale rechtvaardigheid in de EU

17 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Op 16 oktober 2018 vond de tripartiete sociale top plaats met als hoofdthema "Versterking van het concurrentievermogen, het creëren van duurzame banen en sociale rechtvaardigheid in de Europese...

Lees meer
Duale leertrajecten 2019-2020

Icon CALL Duale leertrajecten 2019-2020

Deadline:
Lees meer
Transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden: stemming in EMPL

Icon NIEUWS Transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden: stemming in EMPL

15 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement stemt donderdag 18 oktober 2018 over de EU-regelgeving ter bescherming van werknemers die functioneren in bijzondere omstandigheden (on-...

Lees meer
European Vocational Skills Week 2018

Icon NIEUWS European Vocational Skills Week 2018

15 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Van 5 tot 9 november 2018 vindt de European Vocational Skills Week 2018 plaats. De European Vocational Skills Week 2018 plaatst het technisch- en beroepsonderwijs extra in de kijker.
...

Lees meer
Langdurige zorg in Europa: de uitdagingen

Icon NIEUWS Langdurige zorg in Europa: de uitdagingen

15 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft een studie laten uitvoeren over langdurige zorg in Europa.

Lees meer
Richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen dekt diepeldampen

Icon NIEUWS Richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen dekt diepeldampen

12 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Het Europees Parlement en de Raad van de EU zijn overeengekomen om de bovengrens van dieseldampen op 0,05 mg/m³ in te stellen. Dit in het kader van de tweede herziening van Richtlijn 2004/37/EG...

Lees meer
EESC geeft advies over richtlijn toegang sociale bescherming

Icon NIEUWS EESC geeft advies over richtlijn toegang sociale bescherming

11 oktober 2018 - door Stagiair

Het EESC steunt het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen. Een goede dekking van werknemers in niet-standaard werkvormen...

Lees meer
Jouw stem in Europa: nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA)

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA)

11 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Tot 13 december kan je jouw stem laten horen op de openbare raadpleging van de Europese Commissie ter evaluatie van Besluit 573/2014/EU over nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor...

Lees meer
Comité van de Regio’s vraagt meer Europees geld voor integratie van vluchtelingen

Icon NIEUWS Comité van de Regio’s vraagt meer Europees geld voor integratie van vluchtelingen

11 oktober 2018 - door Stagiair

De lokale en regionale leiders van de EU wijzen erop dat de financieringsplannen van de EU voor grensbewaking en het beheer van migratie onevenwichtig zijn.

Lees meer
Ouderschapsverlof telt niet mee voor betaald jaarlijks verlof

Icon NIEUWS Ouderschapsverlof telt niet mee voor betaald jaarlijks verlof

11 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De periode van ouderschapsverlof waarvan de werknemer heeft geprofiteerd, kan niet als een periode van daadwerkelijk werk worden beschouwd voor de bepaling van het recht op jaarlijkse vakantie met...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: moeilijke onderhandelingen op komst

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: moeilijke onderhandelingen op komst

11 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Er zijn bijzonder moeilijke onderhandelingen op komst voor de richtlijn evenwicht werk-privé. Dit bleek uit de tweede interinstitutionele vergadering op 8 oktober 2018. De standpunten van de Raad...

Lees meer
Comité van de Regio’s pleit voor een Europese Arbeidsautoriteit die het verschil kan maken

Icon NIEUWS Comité van de Regio’s pleit voor een Europese Arbeidsautoriteit die het verschil kan maken

11 oktober 2018 - door Stagiair

Het Comité van de Regio’s vindt de Europese Arbeidsautoriteit een positieve stap in de goede richting voor eerlijkere, grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
Ze benadrukt wel de noodzaak...

Lees meer
Jouw stem in Europa: de richtlijn offshoreveiligheid

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: de richtlijn offshoreveiligheid

09 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De richtlijn offshoreveiligheid (2013/30/EU) stelt minimale voorschriften vast voor de veiligheid en de bescherming van het milieu bij offshore olie- en gasactiviteiten in de EU. De Europese...

Lees meer
Hongarije en Polen brengen de detacheringsrichtlijn voor het Europees Hof van Justitie

Icon NIEUWS Hongarije en Polen brengen de detacheringsrichtlijn voor het Europees Hof van Justitie

05 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Poolse en Hongaarse staatssecretarissen voor Europese Zaken kondigden aan dat hun land de wettigheid van de detacheringsrichtlijn zullen aanvechten vóór het Europees Hof van Justitie.
...

Lees meer
Lidstaten tegen dubbele juridische basis voor Horizon Europe

Icon NIEUWS Lidstaten tegen dubbele juridische basis voor Horizon Europe

04 oktober 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de Raad Competitiviteit van 28 september hebben de Europese ministers van onderzoek gedebatteerd over Horizon Europe, het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Lees meer
Seminarie over sociale convergentie in Europa: stuur jouw abstract in!

Icon NIEUWS Seminarie over sociale convergentie in Europa: stuur jouw abstract in!

01 oktober 2018 - door Stagiair

Het team van de Monitor voor Sociale Situatie (SSM) is opzoek naar abstracten voor een seminarie in Brussel op 26 november. 
De SSM seminaries zijn onderzoeksseminaries die een platform...

Lees meer
ESF midterm event

Icon EVENT ESF midterm event

23 oktober 2018 09:00 – 16:00
The Egg Brussel, Barastraat 175, 1070 Brussel

Het ESF-programma 2014-2020 is halverwege. ESF Vlaanderen wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseert ESF Vlaanderen op dinsdag 23 oktober een midterm event in The Egg Brussel. Dit...

Lees meer
European Solidarity Corps: Raad neemt verordening aan

Icon NIEUWS European Solidarity Corps: Raad neemt verordening aan

28 september 2018 - door Hanne De Roo

Op 27 september 2018 heeft de Raad een verordening aangenomen betreffende het European Solidarity Corps. Dit volgt op een akkoord dat in juni met het Europees Parlement is bereikt. De verordening...

Lees meer
Conferentie 'Bedrijven en stagiairs - een partnerschap voor de toekomst’

Icon EVENT Conferentie 'Bedrijven en stagiairs - een partnerschap voor de toekomst’

19 november 2018 09:30 – 16:00
Academiënpaleis, Brussel

Lees meer
EESC spreekt zich uit over de richtlijn carcinogene en mutagene stoffen op de werkvloer

Icon NIEUWS EESC spreekt zich uit over de richtlijn carcinogene en mutagene stoffen op de werkvloer

27 september 2018 - door Stagiair

Het Europees economische en sociaal comité gaf haar advies over de richtlijn carcinogene (of kankerverwekkende) en mutagene stoffen op de werkvloer die op tafel ligt. 
 

Lees meer
De VLEVA-website: jouw vernieuwde digitale brug naar Europa!

Icon BLOG De VLEVA-website: jouw vernieuwde digitale brug naar Europa!

18 september 2018 - door Kelly Digneffe

VLEVA lanceert een nieuwe website! Die is gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Zo wil VLEVA je zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat in Europa gebeurt en nog beter jouw digitale brug...

Lees meer
Vaderschapsverlofregelingen in EU lidstaten

Icon NIEUWS Vaderschapsverlofregelingen in EU lidstaten

14 september 2018 - door Hanne De Roo

De Commissie heeft een beleidsnota gepubliceerd over het overzicht van de huidige vaderschaps- en ouderschapsverlofregelingen in de EU lidstaten.

Lees meer
Integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in de arbeidsmarkt - Europese week van regio's en steden 2018

Icon EVENT Integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in de arbeidsmarkt - Europese week van regio's en steden 2018

10 oktober 2018 09:00 – 13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

In het kader van de Europese Week van Regio’s en Steden organiseert VLEVA in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid een evenement over de integratie van...

Lees meer
Europese Commissie roept MEPs op om tot een compromis te komen rond sociale aspecten van mobiliteitspakket

Icon NIEUWS Europese Commissie roept MEPs op om tot een compromis te komen rond sociale aspecten van mobiliteitspakket

10 september 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de TRAN commissie op 6 september heeft Henrik Hololei, de directeur-generaal van DG MOVE, de Europarlementsleden aangespoord om tot een akkoord te komen in de dossiers...

Lees meer
Projectoproep LEADER Hageland+ 2019

Icon CALL Projectoproep LEADER Hageland+ 2019

Deadline:

Een nieuwe LEADER-oproep voor plattelandsprojecten in het Hageland staat open. Dit is een oproep op budgetjaar 2019 waarvoor een budget van €452.804 ter beschikking staat.

Lees meer
Afgelast - Who cares? We care: mantelzorg in Europa

Icon EVENT Afgelast - Who cares? We care: mantelzorg in Europa

8 november 2018 09:30 – 13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Lees meer
Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

Icon EVENT Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

25 september 2018 17:00 – 18:15
Room ASP3H1, European Parliament

Voorlopige agenda van de ronde tafel:
17:10
Registratie
17:15
Opening: Brando Benifei (MEP, S&D)
17:25
Presentatie van het EMISEI-...

Lees meer
Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit

Icon NIEUWS Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 24 mei werd een workshop georganiseerd op vraag van de EMPL commissie over de Europese Arbeidsmarktautoriteit (ELA).

Lees meer
Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

Icon NIEUWS Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Ten laatste in mei 2018 stelt de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees socialezekerheidsnummer voor. Wat staat er nog op de agenda van de Commissie voor 2018? Hieronder...

Lees meer
Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

Icon NIEUWS Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 11 april 2018 keurden EU-ambassadeurs de compromistekst over de herziening van de detacheringsrichtlijn goed waarover werd onderhandeld met het Europees Parlement.

Lees meer
EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

Icon NIEUWS EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

De EMPL-commissie van het Europees Parlement keurt de voorlopige overeenkomst over het voorstel voor een richtlijn over de detachering van werknemers goed.De EMPL-commissie van het Europees...

Lees meer
't Is gebeurd: Raad neemt hervorming detacheringsrichtlijn aan

Icon NIEUWS 't Is gebeurd: Raad neemt hervorming detacheringsrichtlijn aan

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De hervorming van de detacheringsrichtlijn is afgerond. De Raad nam de richtlijn aan tijdens de vergadering van de EPSCO-Raad op 21 juni.

Lees meer
Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

Icon NIEUWS Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het EU publicatieblad. 

Lees meer
Europese Kamer van Koophandel wil andere naam en andere rol voor Europese Arbeidsautoriteit

Icon NIEUWS Europese Kamer van Koophandel wil andere naam en andere rol voor Europese Arbeidsautoriteit

05 september 2018 - door Stagiair

De Eurochambres  - dat kamers van koophandel op het Europees niveau vertegenwoordigt - publiceerde een document waarin ze het voorstel van grensoverschrijdende regelgeving over de arbeidsmarkt...

Lees meer
Towards Creative Inclusion in Adult Education

Icon EVENT Towards Creative Inclusion in Adult Education

18 september 2018 09:30 – 14:00
EESC (JDE61), Belliardstraat 99, Brussel

Lees meer
EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

Icon NIEUWS EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

03 september 2018 - door Stagiair

Vorige week gaf rapporteur Lope Fontagné (EVP, Spanje) een ontwerprapport vrij over het Commissievoorstel voor het ESF+ fonds na 2020. Dat rapport werd besproken in de commissie EMPL van het...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

EPIC - het Europees platform voor investeringen in kinderen - heeft een beleidsnota gepubliceerd waarin een kort overzicht staat met de stand van zaken op vlak van bepalingen voor vaderschaps- en...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Ondanks innovatieve evoluties zoals mobiele technologieën en smartphones die thuiswerk zouden moeten in de hand werken, komt dat fenomeen toch nog niet echt van de grond.

Lees meer
MEP’s bereiken standpunt over richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Icon NIEUWS MEP’s bereiken standpunt over richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Compromis amendementen betreffende het evenwicht werk-privéleven van werkende ouders werd goedgekeurd tijdens de een stemming in de EMPL commissie op 11 juli.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: COFACE en Gezinsbond ontgoocheld over algemene aanpak

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: COFACE en Gezinsbond ontgoocheld over algemene aanpak

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

COFACE Families Europe betreurt het gebrek aan ambitie in het akkoord van de Raad over de richtlijn inzake de balans tussen werk en privéleven.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: algemene aanpak van de Raad

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: algemene aanpak van de Raad

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Op 21 juni 2018 heeft de EPSCO-raad zijn onderhandelingsstandpunt (algemene aanpak) over de richtlijn betreffende het combineren van werk en gezin voor ouders en verzorgers (de Work-Life Balance...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad bespreekt op 21 juni de richtlijn over de balans werk-privéleven voor werkende ouders. Een algemene aanpak is in de maak.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: COREPER bereidt EPSCO Raad voor

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: COREPER bereidt EPSCO Raad voor

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Op 13 juni vergadert COREPER om de EPSCO Raad van 21 juni voor te bereiden. De lidstaten zouden bereid zijn om toegevingen te doen over de work-life-balance richtlijn.

Lees meer
Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

Icon NIEUWS Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie heeft 975 amendementen te analyseren die ingediend werden op het voorstel van de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De verdeeldheid die heerst in het...

Lees meer
Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

Icon NIEUWS Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie van het Europees Parlement gaf opdracht tot een studie over het verbeteren van de ESF-ervaring.

Lees meer
Europees Solidariteitskorps vernieuwd

Icon NIEUWS Europees Solidariteitskorps vernieuwd

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Europees Solidariteitskorps vernieuwd
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de werking van het Europees Solidariteitskorps tot 2020: het programma...

Lees meer
Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

Icon NIEUWS Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft het finale rapport van haar werkgroep Onderwijs en Vorming inzake Volwasseneneducatie 2016-2018 gepubliceerd.

Lees meer
Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

Icon NIEUWS Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Volgens een reeks van studies samengesteld door de Europese Commissie in haar jaarverslag over de Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa (ESDE), kunnen in de toekomst tussen 37% en 69...

Lees meer

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer

Werk en Sociale Zaken

De volgende gebieden worden opgevolgd:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons