Projectoproep EU4Health over implementatie van onderzoeksresultaten rond COVID-19 vaccinatie.

16 december 2022 - door Kaatje Gevaert

HaDEA (European Health and Digital Executive Agency)  lanceerde deze week een nieuwe projectoproep:

  • Met de oproep zal Europa lidstaten en andere relevante actoren ondersteunen bij de implementatie van relevante resultaten van innovatief volksgezondheidsonderzoek in verband met vaccinatie tegen COVID-19

  • Deadline voor projectaanvragen: 16 maart 2023

  • Naar de oproep op het Funding and Tenders portal

Over de oproep

In het kader van de doelstelling om mensen in de Unie te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, ondersteunt deze oproep de EU-landen bij de implementatie van onderzoeksresultaten over COVID-19 vaccinatie.

De oproep omvat:

  • In kaart brengen van volksgezondheidsbewijs en onderzoeksresultaten over grootschalige vaccinatie tegen COVID-19 die relevant kunnen zijn voor de verdere uitrol;

  • Het identificeren van uitdagingen en het beoordelen van oplossingen op basis van landspecifieke factoren;

  • het ontwikkelen van uitvoeringsplannen op basis van de huidige pandemische context of toekomstige gezondheidscrises;

  • het uitvoeren van de proefactiviteiten in EU-landen (bv. opleidingsprogramma's voor gezondheidswerkers, bewustmakingscampagnes om vaccinatieweigering aan te pakken, opleidingsprogramma's inzake paraatheid, infrastructuurinitiatieven, specifieke evenementen voor de uitwisseling van goede praktijken, risicocommunicatie en betrokkenheid van de gemeenschap, enz;)

  • succesvolle proefactiviteiten aanwijzen met een solide duurzaamheidsplan voor verdere uitrol.

Deze oproep ondersteunt de beleidsprioriteit om te reageren op de COVID-19-crisis en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het EU4Health-programma om mensen in de Unie te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Meer informatie is beschikbaar op de webpagina van de oproep

Achtergrondinformatie

EU4Health is met een budget van 5,3 miljard euro het vierde en grootste gezondheidsprogramma van de EU. Het EU4Health-programma gaat verder dan een ambitieuze reactie op de COVID-19-crisis om de veerkracht van de Europese gezondheidszorgstelsels aan te pakken. Het programma verstrekt financiering aan nationale autoriteiten, gezondheidsorganisaties en andere organen via subsidies en overheidsopdrachten en draagt zo bij tot een gezonder Europa.

HaDEA voert het EU4Health-programma uit door van 2021 tot 2027 en staat in voor het beheer van de projectoproepen en aanbestedingen.

Relevante links