U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs-, cultuur-, sport- en opleidingsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma's voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen.

Call for proposals to promote gender equality

Icon CALL Call for proposals to promote gender equality

Deadline:

"Gelijkwaardig leiderschap in de hele samenleving" is een van de drie pijlers van de gendergelijkheidsstrategie van de EU Gelijkheidsstrategie 2020-2025.  Het bereiken van genderevenwicht in de...

Lees meer
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Icon CALL Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Deadline:

Deze call is gebaseerd op bestrijding van geweld, met inbegrip van op gender gebaseerd geweld, om:
1. op alle niveaus alle vormen van gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden...

Lees meer
Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Icon CALL Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Deadline:

Op 24 maart 2021 heeft de Commissie de EU-strategie voor de rechten van het kind vastgesteld, die meer dan 40 acties omvat die de Commissie tegen 2024 zal uitvoeren of zal beginnen uit te voeren...

Lees meer
European Remembrance

Icon CALL European Remembrance

Deadline:

Deze oproep zal projecten steunen die erop gericht zijn markante gebeurtenissen in de moderne Europese geschiedenis te herdenken, met inbegrip van de oorzaken en gevolgen van autoritaire en...

Lees meer
Presentatie Europese Commissie Erasmus+ Teacher Academies 2022

Icon EVENT Presentatie Europese Commissie Erasmus+ Teacher Academies 2022

2 december 2021 10:00 – 11:00
Online

Een verslag, de presentatie en de volledige opname vind je onderaan deze webpagina (naar beneden scrollen aub).

Lees meer
Een nieuwe EU-gids over financieringsmogelijkheden voor de culturele en de creatieve sector in Europa

Icon NIEUWS Een nieuwe EU-gids over financieringsmogelijkheden voor de culturele en de creatieve sector in Europa

01 december 2021 - door Kaatje Gevaert

Deze week heeft de Commissie een nieuwe interactieve gids gepubliceerd met alle financieringsmogelijkheden op EU-niveau voor de culturele en creatieve sector.

Lees meer
Raad keurt aanbeveling goed over blended leren

Icon NIEUWS Raad keurt aanbeveling goed over blended leren

30 november 2021 - door Ute De Meyer

Op maandag 29 november keurde de Raad een aanbeveling goed over blended leren voor hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs.

Lees meer
Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET)

Icon CALL Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET)

Deadline:

Na de recente pandemie is de behoefte aan innovatie in onze onderwijs- en opleidingsstelsels, en ook bij jongeren, nog nooit zo groot geweest. Innovatie in onderwijzen en leren is van cruciaal...

Lees meer
Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE)

Icon CALL Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE)

Deadline:

Na de recente pandemie is de behoefte aan innovatie in onze onderwijs- en opleidingsstelsels, en ook bij jongeren, nog nooit zo groot geweest. Innovatie in onderwijzen en leren is van cruciaal...

Lees meer
Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities

Icon CALL Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities

Deadline:

Na de recente pandemie is de behoefte aan innovatie in onze onderwijs- en opleidingsstelsels, en ook bij jongeren, nog nooit zo groot geweest. Innovatie in onderwijzen en leren is van cruciaal...

Lees meer
Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 3 - Structural reform projects - ERASMUS+

Icon CALL Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 3 - Structural reform projects - ERASMUS+

Deadline:

De actie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs (CBHE) ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het...

Lees meer
Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education - ERASMUS+

Icon CALL Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education - ERASMUS+

Deadline:

De actie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs (CBHE) ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het...

Lees meer
Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 1 - Fostering access to cooperation in higher education - ERASMUS+

Icon CALL Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 1 - Fostering access to cooperation in higher education - ERASMUS+

Deadline:

Deze oproep is bedoeld om minder ervaren instellingen Hoger Onderwijs (IHO's) en kleinschalige actoren bij de CBHE-actie te betrekken om de toegang tot organisaties van nieuwkomers te...

Lees meer
Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)

Icon CALL Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)

Deadline:

Projecten voor capaciteitsopbouw zijn internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -...

Lees meer
Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training

Icon CALL Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training

Deadline:

Jean Monnet-lerarenopleidingen zullen naar verwachting positieve en langdurige gevolgen hebben voor zowel de instellingen die initiële lerarenopleidingen en/of bijscholingen verzorgen als voor de...

Lees meer
Capacity building in the field of sport

Icon CALL Capacity building in the field of sport

Deadline:

Capacity building projecten zijn internationale samenwerkingsprojecten die gebaseerd zijn op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op sportgebied in de programmalanden...

Lees meer
Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives

Icon CALL Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives

Deadline:

De EU-initiatieven in het kader van Jean Monnet-Leren zullen de invoering van een EU-invalshoek in de onderwijscultuur van scholen en beroepsopleidingen (ISCED 1 -4) bevorderen en bijdragen tot de...

Lees meer
Online Info Session: Call for proposals on citizens’ engagement and participation (CERV-2022-CITIZENS-CIV)

Icon EVENT Online Info Session: Call for proposals on citizens’ engagement and participation (CERV-2022-CITIZENS-CIV)

14 december 2021 10:00 – 12:00
Online

Neem deel aan deze informatiebijeenkomst om meer te weten te komen over de oproep tot het indienen van voorstellen voor betrokkenheid en participatie van burgers in het CERV-programma.

...

Lees meer
Online Info Session : Erasmus+ Virtual Exchanges Funding Opportunities

Icon EVENT Online Info Session : Erasmus+ Virtual Exchanges Funding Opportunities

30 november 2021 14:00 – 17:00
Online

Neem deel aan deze informatiebijeenkomst om meer te weten te komen over de Erasmus+ Virtual Exchanges Funding Opportunities.

Wat is Erasmus+ virtuele uitwisselingen?

Virtuele...

Lees meer
Voorstelling Eurydice-rapport 'Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications'

Icon EVENT Voorstelling Eurydice-rapport 'Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications'

8 december 2021 10:00 – 12:00
Online

Op 8 december van 10.00 u. – 12.00 u. slaan de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschap de (digitale) handen in elkaar om u te informeren over de werking van volwassenenonderwijs in hun...

Lees meer
Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

Icon CALL Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

Deadline:

Jean Monnet-netwerken op andere gebieden van onderwijs en opleiding zullen de oprichting en ontwikkeling bevorderen van netwerken van scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding...

Lees meer
Cooperation partnerships

Icon CALL Cooperation partnerships

Deadline:

De samenwerkingspartnerschappen hebben in de eerste plaats ten doel organisaties in staat te stellen de kwaliteit en de relevantie van hun activiteiten te vergroten, hun partnernetwerken te...

Lees meer
Not-for-profit European sport events

Icon CALL Not-for-profit European sport events

Deadline:

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame...

Lees meer
Small-scale cooperation partnerships

Icon CALL Small-scale cooperation partnerships

Deadline:

Kleinschalige partnerschappen zijn bedoeld om de toegang tot het programma te verruimen voor kleinschalige actoren en personen die moeilijk te bereiken zijn op het gebied van schoolonderwijs,...

Lees meer
Capacity building in the field of youth

Icon CALL Capacity building in the field of youth

Deadline:

Capacity building projects zijn internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken in het programma...

Lees meer
Partnership for Excellence - Erasmus+ Teacher Academies

Icon CALL Partnership for Excellence - Erasmus+ Teacher Academies

Deadline:

Het algemene doel van deze actie is Europese partnerschappen van aanbieders van lerarenopleidingen tot stand te brengen met het oog op de oprichting van Erasmus+ Teacher Academies op te richten...

Lees meer
Webinar EIT HEI initiatief

Icon EVENT Webinar EIT HEI initiatief

10 december 2021 13:30 – 14:45
Online

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) opent de tweede ronde van het ‘EIT HEI initiatief’. Het initiatief moedigt onderwijsinstellingen aan om acties te ontwikkelen om het...

Lees meer
Webinar EIT HEI initiatief

Icon EVENT Webinar EIT HEI initiatief

8 december 2021 10:00 – 11:15
Online

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) opent de tweede ronde van het ‘EIT HEI initiatief’. Het initiatief moedigt onderwijsinstellingen aan om acties te ontwikkelen om het...

Lees meer
Cooperation Partnerships in the field of Education & Training - submitted by ENGOs

Icon CALL Cooperation Partnerships in the field of Education & Training - submitted by ENGOs

Deadline:

De samenwerkingspartnerschappen hebben in de eerste plaats tot doel organisaties in staat te stellen de kwaliteit en de relevantie van hun activiteiten te vergroten, hun partnernetwerken te...

Lees meer
Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence

Icon CALL Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence

Deadline:

De Jean Monnet-actie op het gebied van het hoger onderwijs verleent steun aan onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies in de hele wereld. Onder EU-studies wordt verstaan de studie van...

Lees meer
Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules

Icon CALL Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules

Deadline:

De Jean Monnet-actie op het gebied van het hoger onderwijs verleent steun aan onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies in de hele wereld.
Onder EU-studies wordt verstaan de studie...

Lees meer
Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair

Icon CALL Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair

Deadline:

De Jean Monnet-actie op het gebied van het hoger onderwijs verleent steun aan onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies in de hele wereld. Onder EU-studies wordt verstaan de studie van...

Lees meer
Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence

Icon CALL Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence

Deadline:

De oproep Centres of Vocational Excellence (VoVE) ondersteunt een bottom-up benadering van professionele uitmuntendheid waarbij een breed scala van lokale belanghebbenden wordt betrokken. Het...

Lees meer
Alliances for Education and Enterprises

Icon CALL Alliances for Education and Enterprises

Deadline:

Allianties voor innovatie hebben tot doel de innovatiecapaciteit van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisstromen tussen hoger onderwijs, beroepsonderwijs en...

Lees meer
Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint)

Icon CALL Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint)

Deadline:

Allianties voor innovatie hebben tot doel de innovatiecapaciteit van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisstromen tussen hoger onderwijs, beroepsonderwijs en...

Lees meer
Partnership for Cooperation in the field of Youth - European NGOs

Icon CALL Partnership for Cooperation in the field of Youth - European NGOs

Deadline:

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2021-2027. Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn belangrijke gebieden die burgers...

Lees meer
European Youth Together

Icon CALL European Youth Together

Deadline:

De projecten "European Youth Together" zijn gericht op het opzetten van netwerken ter bevordering van regionale partnerschappen, waardoor jongeren in heel Europa gezamenlijke projecten kunnen...

Lees meer
Webinar EIT HEI initiatief

Icon EVENT Webinar EIT HEI initiatief

7 december 2021 14:00 – 15:15
Online

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) opent de tweede ronde van het ‘EIT HEI initiatief’. Het initiatief moedigt onderwijsinstellingen aan om acties te ontwikkelen om het...

Lees meer
European Youth Together (Small)

Icon CALL European Youth Together (Small)

Deadline:

De projecten "European Youth Together" zijn gericht op het opzetten van netwerken ter bevordering van regionale partnerschappen, waardoor jongeren in heel Europa gezamenlijke projecten kunnen...

Lees meer
Europese Commissie lanceert nieuw instrument voor interregionale innovatieve Investeringen

Icon NIEUWS Europese Commissie lanceert nieuw instrument voor interregionale innovatieve Investeringen

25 november 2021 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie lanceerde op woensdag 24 november een eerste oproep in kader van he nieuwe Interregional Innovative Investment instrument (I3) voor de periode 2021-2027.

Lees meer
Innovation investments Strand 2a - MANU

Icon CALL Innovation investments Strand 2a - MANU

Deadline:

Deze oproep is gericht op de verbetering van de levering van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten in de verwerkende industrie. In de context van geavanceerde fabricage worden...

Lees meer
Innovation investments Strand 2a - DIGIT

Icon CALL Innovation investments Strand 2a - DIGIT

Deadline:

Digitale technologieën bieden een enorm groeipotentieel voor Europa. In overeenstemming met de strategie "Europa klaar voor het digitale tijdperk" is deze uitnodiging tot het indienen van...

Lees meer
Innovation investments Strand 2a - GREEN

Icon CALL Innovation investments Strand 2a - GREEN

Deadline:

Klimaat- en milieu-uitdagingen omzetten in kansen is de ambitie van de groene transitie. De European Green Deal heeft als doel om van Europa een hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie te...

Lees meer
Innovation investments Strand 1 - DIGIT

Icon CALL Innovation investments Strand 1 - DIGIT

Deadline:

Digitale technologieën bieden een enorm groeipotentieel voor Europa. In overeenstemming met de strategie "Europa klaar voor het digitale tijdperk" is deze oproep gericht op investeringen in...

Lees meer
Innovation investments Strand 1 - MANU

Icon CALL Innovation investments Strand 1 - MANU

Deadline:

Deze oproep is gericht op de verbetering van de levering van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten in de verwerkende industrie. In de context van geavanceerde fabricage worden...

Lees meer
Innovation investments Strand 1-GREEN

Icon CALL Innovation investments Strand 1-GREEN

Deadline:

Klimaat- en milieu-uitdagingen omzetten in kansen is de ambitie van de groene transitie. De European Green Deal heeft als doel om van Europa een hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie te...

Lees meer
Info Day: Interregional Innovation Investment (I3) Instrument

Icon EVENT Info Day: Interregional Innovation Investment (I3) Instrument

9 december 2021 09:30 – 12:00
Online

Op 9 december 2021 organiseert het Uitvoerend Agentschap Europese Innovatieraad en MKB (EISMEA) een informatieve webinar om meer te weten te komen over het Interregional Innovation Investment Fund...

Lees meer
Sessie samenwerkingsprojecten (KA2-Erasmus+) in de domeinen beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, schoolonderwijs en volwasseneneducatie (EPOS Vlaanderen)

Icon EVENT Sessie samenwerkingsprojecten (KA2-Erasmus+) in de domeinen beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, schoolonderwijs en volwasseneneducatie (EPOS Vlaanderen)

17 december 2021 14:00 – 15:30
Online

Informatie over de deze actie (cooperation partnerships) met aandacht voor het nieuwe financieringsmodel georganiseerd door EPOS Vlaanderen
Op vrijdag 17 december (14:00 – 15:30)
...

Lees meer
Sessie kleinschalige partnerschappen (KA2-Erasmus+) in de domeinen beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwasseneneducatie (EPOS Vlaanderen)

Icon EVENT Sessie kleinschalige partnerschappen (KA2-Erasmus+) in de domeinen beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwasseneneducatie (EPOS Vlaanderen)

17 december 2021 09:30 – 11:00
Online

Informatie over deze actie (small scale partnerships) georganiseerd door EPOS Vlaanderen
Op vrijdag 17 december (9:30 – 11:00)
Schrijf je in via deze link ten laatste op 16 december...

Lees meer
Sessie individuele leermobiliteit (KA1-Erasmus+) in het domein volwasseneneducatie (EPOS Vlaanderen)

Icon EVENT Sessie individuele leermobiliteit (KA1-Erasmus+) in het domein volwasseneneducatie (EPOS Vlaanderen)

14 december 2021 14:00 – 15:30
Online

Informatie over de verschillende mogelijkheden voor individuele leermobiliteit voor lerenden en personeel in volwasseneneducatie en de 2 aanvraagmogelijkheden (kortlopend project / accreditatie)...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Mariya Gabriel is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

Onderwijs, jeugd en cultuur
Volg ons