Erasmus+ werkprogramma 2024 bekend

22 september 2023 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie maakte deze week het werkprogramma Erasmus+ in 2024 bekend Het werkprogramma bevat calls voor European Universities, Erasmus Mundus, Centres of Vocational Excellence en de Teachers Acadamies zijn na een jaar afwezigheid weer van de partij. Ook is er veel aandacht voor beleidsexperimenten.

De belangrijkste prioriteiten voor volgend jaar zijn:

 • Een inclusief Erasmus+, met extra aandacht voor Oekraïense vluchtelingen

 • Blijvend inzetten op de digitale en groene transitie van het programma

 • Het promoten van democratische normen en waarden gekoppeld aan een Europese identiteit

Prioriteiten

Het Erasmus+ werkprogramma voor 2024 is bekendgemaakt door de Commissie. Voor 2024 is er ruim 4,3 miljard euro opzij gezet voor het verbeteren van Erasmus+, dit is het hoogste jaarbudget ooit. In 2024 is er aandacht voor inclusie, met een focus op het ondersteunen van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld. De Commissie wil dit jaar binnen Erasmus+ werken aan de vergroening van het gehele programma en het ondersteunen van instellingen bij de digitale transitie. Hiernaast is er aandacht voor het promoten van de Europese identiteit met de hierbij gepaarde normen en waarden.

Erasmus Teacher Academies is terug

Dit jaar zijn er zien we bekende Erasmus+ initiatieven in het werkprogramma. Het Europese Universiteiten initiatief krijgt 189 miljoen euro, wat minder is dan vorig jaar. De oproepen zullen openstaan voor nieuwe én bestaandeallianties. Er is ook 1,5 miljoen euro voor de oprichting van een Community of Practice (CoP) voor Europese Universiteiten.

Erasmus Mundus en Centres of Vocational Excellence (CoVE's) zijn ook terug, met 56 miljoen voor CoVE's en 130 miljoen voor het Mundus programma, plus nog eens 23 miljoen voor regio's buiten Europa.

Opvallend is de herintroductie van het Erasmus+ Teacher Academies programma, dat lerarenopleidingen in Europa moderniseert. Daarvoor is 22,5 miljoen euro beschikbaar.

Europese beleidsexperimenten

Er staan dit jaar binnen Key Action 3 (KA3) beleidsexperimenten op het programma. In deze oproepen wordt gevraagd naar grootschalige projecten met als doel innovatieve (beleids)benaderingen te identificeren, ontwikkelen en testen. De Commissie heeft de volgende onderwerpen als prioriteit aangemerkt, die moeten helpen bij het realiseren van de Europese Onderwijsruimte.

Digitaal onderwijs

 • Het bouwen van een onderwijskader en nieuw beleid gericht op het stimuleren van gender evenwicht in ICT- gerelateerde studies en beroepen

 • Digitaal welzijn: toepassen wat werkt

 • Data geletterdheid strategieën voor basis en middelbaar onderwijs

Beroepsonderwijs

 • Vrouwen in groene technologie

 •  Ondersteuning van structuren en netwerken voor de mobiliteit van stagelopers

Volwassenenonderwijs

 • Krachten bundelen om werknemers bij te scholen

 • Ondersteunen van het Pact for Skills

Schoolonderwijs

 • Wegen naar schoolsucces

 • Het opbouwen van duurzaamheidscompetities

 • Het ondersteunen van structuren en mechanismen om de mobiliteit van leraren toe te laten nemen

Microcredentials

 • Microcredentials ecosystemen

 • Microcredentials voor de digitale en groene transities

Hoger onderwijs

 • Nationale en regionale ondersteuning voor de Europese Universiteiten allianties

Context

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Elk jaar in september wordt het werkprogramma voor het volgende jaar aangekondigd. De programmagids volgt in november met gedetailleerde richtlijnen, zoals de oproepdata.  Het werkprogramma 2024 focust op leermobiliteit, samenwerking tussen organisaties, en beleidsontwikkeling. Naast uitvoering van het huidige programma evalueert de Commissie momenteel het huidige en vorige programma, waarover je nu jouw mening kan laten horen.