Erasmus+oproep Europese Universiteiten Allianties 2024 open

05 oktober 2023 - door Kaatje Gevaert

Europese hoger onderwijsinstellingen kunnen tot en met 6 februari 2024 voorstellen indienen voor de oproep van het Europese Universiteiten initiatief. 

  • De vijfde Erasmus+ oproep ondersteunt de verdere uitrol van het initiatief waardoor een uitbreiding tot ten minste 60 Europese universiteiten tegen medio 2024 mogelijk wordt.

  • De call financiert zowel bestaande als nieuwe allianties.

  • Daarnaast stelt de Commissie financiering beschikbaar voor een Community of Practice voor Europese Universiteiten-allianties.

Over de oproep

Hoger onderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn, kunnen vanaf nu voorstellen indienen voor nieuwe of bestaande Europese Universiteiten allianties. Dit kondigde de Commissie aan in een persbericht. De Commissie ambieert om het aantal allianties in 2024 te verhogen naar zestig, wat past bij de Europese strategie voor hoger onderwijsinstellingen.

Voor de call van 2024 is een budget van 187,7 miljoen euro beschikbaar, de helft van wat er in 2023 beschikbaar was. Daarnaast zal de Commissie, volgens het werkprogramma voor Erasmus+ 2024, 1,5 miljoen euro toewijzen voor de oprichting van een Community of Practice. Dit zal allianties en de bredere hoger onderwijssector in staat stellen om goede voorbeelden en ervaringen te delen binnen een gemeenschap.

Aanmelden voor beide calls is mogelijk tot en met 6 februari 2024. Bovendien komt er binnenkort nog een derde oproep voor het Europese Universiteiten initiatief, die beleidsexperimenten rond nationale en regionale ondersteuning voor allianties financiert.

Structuur van de oproep

De oproep is gestructureerd rond twee thema's:

  • Thema 1: Ontwikkeling van diepgaande institutionele transnationale samenwerking

In het kader van deze oproep wordt steun verleend aan projecten die een diepgaande institutionele transnationale samenwerking tot stand willen brengen tussen instellingen voor hoger onderwijs in een alliantie van "Europese universiteiten".

  • Thema 2: Community of practice voor allianties van Europese universiteiten

In het kader van deze oproep wordt steun verleend voor het creëren van een samenwerkings- en ondersteuningsklimaat waarin allianties van Europese universiteiten goede praktijken en ervaringen kunnen uitwisselen binnen de gemeenschap van allianties van Europese universiteiten en voor de bredere sector van het hoger onderwijs.

Meer informatie

Het Europese Universiteiten  in Erasmus+ 2024 initiatief financiert allianties tussen Europese hoger onderwijsinstellingen die op basis van een lange termijnstrategie samenwerken . De oproep bouwt voort op het succes van de oproepen in 2019, 2020, 2022 en 2023. Erasmus+ ondersteunt momenteel 50 allianties van meer dan 430 instellingen voor hoger onderwijs uit heel Europa. Samen werken zij aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en het internationale concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs.

De allianties van Europese universiteiten hebben uiteenlopende modellen voor systemische, structurele en duurzame transnationale samenwerking die de kwaliteit, prestaties, aantrekkelijkheid en het internationale concurrentievermogen van het hoger onderwijs in heel Europa versterken ten behoeve van hun studenten en personeel, en tegelijkertijd onze democratische waarden bevorderen.

De oproep tot het indienen van voorstellen voor 2024 beoogt de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen die zijn vastgesteld in:

Lees meer over het European Universities initiative

Save the date

Op 10 november 2023 organiseren de Commissie en het Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur een open informatiesessie over de oproep voor Europese universiteiten in het kader van Erasmus+ 2024 voor potentiële aanvragers.

De sessie wordt via webstream uitgezonden (meer informatie volgt).