Jouw stem in Europa: Maximaliseren mobiliteit talenten

19 september 2023 - door Kristof Vlaeminck

Tot en met 13 oktober 2023 wil de Europese Commissie jouw mening kennen over twee initiatieven die deel zullen uitmaken van een pakket over het maximaliseren van het potentieel van mobiliteit van talent in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden.

  • Het eerste initiatief waarover feedback gevraagd wordt, is de Mededeling van de Commissie over het maximaliseren van het potentieel van mobiliteit van talent in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden.

  • Het tweede initiatief waarover je mening kan geven is de Aanbeveling van de Commissie betreffende de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen.

Achtergrond

In de State of the Union van 2022 kondigde voorzitter Von der Leyen aan dat de ernstige tekorten aan arbeidskrachten waarmee Europese werkgevers worden geconfronteerd aangepakt moesten worden. De Europese Commissie heeft hiervoor het Europees Jaar van de Vaardigheden voorgesteld en een initiatief voor de erkenning van de kwalificaties van onderdanen van derde landen. Dit initiatief is opgenomen in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023.

Om aan deze toezegging gevolg te geven, zal de Europese Commissie in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden een pakket goedkeuren dat erop gericht is het potentieel van mobiliteit van talent te maximaliseren. Dit pakket zal met name bestaan uit:

  • een mededeling;

  • een aanbeveling van de Commissie over de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen;

  • een wetgevingsvoorstel voor een EU talentenpool;

  • een voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende een kader voor leermobiliteit.

Dit verzoek om input heeft betrekking op de eerste twee elementen van het pakket.

Feedback geven

De Commissie nodigt belanghebbenden uit om hun mening te geven over de komende mededeling en aanbeveling. Tot en met 13 oktober kan je hier je feedback geven.