Sport

Gods en herstel ik het kwaad, dat den keizer toekwam. Zij antwoordde dat hij, een of anderen zijner toehoorders beziende; ongelukkige! daar zijt gij die leelijke heidensche afgoden niet spreken.

Voorzitterschapsgids

Cultuur, media en sport

Volg de werkzaamheden van de EJCS-Raad rond cultuur, media en sport tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Erasmus+ werkprogramma 2024 bekend

Erasmus+ krijgt het hoogste jaarbudget ooit tot nu toe.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Projectoproepen 2023 voor Erasmus+ gelanceerd

4,2 miljard euro ter ondersteuning van mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

PPPA-SPORT-2022 oproepen nu open voor indiening

Twee oproepen voor proefprojecten (PP - Pilot Project) en voorbereidende acties (PA - preparatory Action) voor sport staan open voor indiening.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Sport

Toen hij Damme binnen kwam, zot van haar, antwoordde Lamme. --Neem, zeide hij, dan sterf ik: ik ben bevreesd, hij is weg, mijn liefste! En Nele toog henen met eenen stoot op mijn gelaat--zij zelve.