U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home >

EU-Nieuws

Hier vind je het Europese nieuws van de dag voor alle thema's.

Raad stelt regels CO2-rapportering zware voertuigen vast

Icon NIEUWS Raad stelt regels CO2-rapportering zware voertuigen vast

25 juni 2018 - door Kelly Digneffe

De Raad Milieu heeft de verordening aangenomen over de monitoring, rapportering en controle van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. Deze verordening maakt...

Lees meer
Raadsconclusies: EU-actieplan circulaire economie

Icon NIEUWS Raadsconclusies: EU-actieplan circulaire economie

25 juni 2018 - door Kelly Digneffe

Op 25 juni heeft de Raad Milieu conclusies aangenomen over de uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Hierin zetten de milieuministers hun standpunt uiteen over drie dossiers...

Lees meer
Klimaat: 2030 emissiereductiedoelstelling EU naar 45%?

Icon NIEUWS Klimaat: 2030 emissiereductiedoelstelling EU naar 45%?

22 juni 2018 - door Kelly Digneffe

EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, onthult de plannen om de 2030 reductiedoelstelling voor broeikasgassen te verhogen van 40% naar 45%. Deze verhoging kan omdat EU-...

Lees meer
Ambitieus akkoord voor governance Energie-Unie

Icon NIEUWS Ambitieus akkoord voor governance Energie-Unie

21 juni 2018 - door Ina De Vlieger

De onderhandelaars van de Europese Commissie, het Parlement en de Raad zijn het eens over de verordening rond governance van de Energie-Unie. Europa streeft ernaar om zo snel mogelijk te komen tot...

Lees meer
Raad neemt standpunten over havenontvangstvoorzieningen en elektronische tolheffing aan

Icon NIEUWS Raad neemt standpunten over havenontvangstvoorzieningen en elektronische tolheffing aan

21 juni 2018 - door Simon De Wachter

Op de vergadering van de Raad Vervoer van 7 juni zijn de Europese lidstaten tot algemene oriëntaties gekomen met betrekking tot havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en de...

Lees meer
Akkoord over herziene energie-efficiëntierichtlijn

Icon NIEUWS Akkoord over herziene energie-efficiëntierichtlijn

21 juni 2018 - door Ina De Vlieger

Na 6 trilogen bereiken de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het voorstel voor herziening van de energie-efficiëntierichtlijn.  Het streefcijfer voor energie-...

Lees meer
De Europese Duurzaamheidsaward

Icon NIEUWS De Europese Duurzaamheidsaward

18 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

De Commissie lanceert voor het eerst de “Europese Duurzaamheidsaward”, een prijs die inspanningen en creativiteit van Europese burgers, bedrijven en organisaties beloont.

Lees meer
Stedelijke agenda: actieplan partnerschap klimaatadaptatie beschikbaar

Icon NIEUWS Stedelijke agenda: actieplan partnerschap klimaatadaptatie beschikbaar

18 juni 2018 - door Nand De Klerck

Na het pact van Amsterdam werden 12 partnerschappen opgericht om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Deze partnerschappen werken allen aan een groot actieplan waar hopelijk gevolg aan gegeven...

Lees meer
Meer dan 12 700 bedrijven genieten van PDPO-steun tussen 2014-2017

Icon NIEUWS Meer dan 12 700 bedrijven genieten van PDPO-steun tussen 2014-2017

17 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Over de periode 2014-2017 kregen meer dan 12 700 bedrijven steun voor hun investeringen. Men wil vooral inzetten op innovatie, weerbaarheid en duurzaamheid.

Lees meer
Herziening richtlijn hernieuwbare energie: 2030-doelstelling gekend

Icon NIEUWS Herziening richtlijn hernieuwbare energie: 2030-doelstelling gekend

14 juni 2018 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een compromis bereikt over de 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie. De herziene richtlijn hernieuwbare energie bevat een bindende EU-...

Lees meer

Maak een account aan

Volg ons