PPPA-SPORT-2022 oproepen nu open voor indiening

10 augustus 2022 - door Kaatje Gevaert

De volgende oproepen voor proefprojecten (PP - Pilot Project) en voorbereidende acties (PA - Preparatory Action) op het gebied van sport staan open voor indiening

  • Proefproject - Sport voor mensen en planeet - een nieuwe benadering van duurzaamheid door sport in Europa

  • Voorbereidende actie - Programma's voor amateursport en innovatie van de infrastructuur

  • Beide oproepn vind je p de PPPA-pagina (Pilot Projects and Preparatory Actions) op het Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

Proefproject - Sport voor mensen en planeet - een nieuwe benadering van duurzaamheid door sport in Europa

Dit project zal de kracht van sport gebruiken om de Europese burgers bewust te maken van het belang van duurzaamheid en hen te helpen begrijpen hoe zij kunnen bijdragen tot sociale cohesie en milieubescherming.

De doelstellingen van het voorgestelde project zijn bewustmaking, gedragsbeïnvloeding en leiderschap in het denken in de Europese samenleving over hoe sport de transformatie van maatschappij en milieu mogelijk kan maken en kan versnellen, alsook de burgers van de EU ertoe te bewegen actief deel te nemen aan duurzame maatregelen door gebruik te maken van de communicatieve kracht van sport, de grote sportevenementen en de toonaangevende ambassadeurs.

Klik hier om naar de oproep te gaan

Voorbereidende Actie - Programma's voor amateursport en innovatie van de infrastructuur

Doel van deze actie is sportorganisaties de kans te geven nieuwe vormen van sportbeoefening en lichaamsbeweging, de communicatie over deze activiteiten en het nut ervan, en de ontwikkeling van lichte sportvoorzieningen te ontwikkelen en te bevorderen.

Klik hier om naar de oproep te gaan

Context

Een Proefproject (PP) is een initiatief van experimentele aard dat bedoeld is om de haalbaarheid en het nut van een actie te testen. Een Voorbereidende Actie  (PA) - normaal gesproken de opvolger van een succesvol Proefproject over hetzelfde onderwerp - is bedoeld om nieuwe acties voor te bereiden, zoals EU-beleid, wetgeving, programma's enz.

De twee oproepen worden gepubliceerd op de PPPA-pagina (Pilot Projects and Preparatory Actions) op het Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).