Jouw stem in Europa: herziening van het douanewetboek van de Unie

18 augustus 2022 - door Celeste Wezenbeek

Dit initiatief heeft tot doel het douanewetboek van de Unie te herzien om het rechtskader voor de douane te versterken en het geschikt te maken om de uitdagingen die de afgelopen jaren zijn opgekomen, aan te pakken.

Nieuwe bedrijfsmodellen en technologische ontwikkelingen vereisen herziene regels, met name inzake:

  • activiteiten op het gebied van elektronische handel

  • risicomanagement

  • data-analysecapaciteit

  • bescherming van de eengemaakte markt tegen goederen die niet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving die worden ingevoerd uit landen buiten de EU.

Geef hier je mening tot 14 september.