U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs-, cultuur-, sport- en opleidingsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma's voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen.

Green Skills Award 2022

Icon NIEUWS Green Skills Award 2022

28 februari 2022 - door Ute De Meyer

Ondersteun jij de overgang naar een duurzame en groene samenleving? Dien je aanvraag in voor 15 maart.

Lees meer
EU4Health: Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills

Icon CALL EU4Health: Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills

Deadline:

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat er enorme mogelijkheden zijn om van elkaar te leren en dat het belangrijk is kennis te delen of vaardigheden op peil te houden om levens te redden en...

Lees meer
EU-H? EU-financiering voor beginners: de structuur van Europese financieringsprogramma’s

Icon NIEUWS EU-H? EU-financiering voor beginners: de structuur van Europese financieringsprogramma’s

23 februari 2022 - door Kaatje Gevaert

Het Europees subsidielandschap complex? VLEVA ontwart de knoop voor jou.

Lees meer
Lancering Erasmus+ Teacher Academy 2022

Icon EVENT Lancering Erasmus+ Teacher Academy 2022

21 februari 2022 10:00 – 11:00
Online

Ontdek de eerste 11 geselecteerde Erasmus+ Teacher Academy projecten.

Lees meer
Jouw stem in Europa: datagebruik in onderwijs en lerarenopleiding

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: datagebruik in onderwijs en lerarenopleiding

18 februari 2022 - door Ute De Meyer

Enquête over de ontwikkeling van de ethische richtsnoeren inzake AI en het datagebruik in het onderwijs en bij de lerarenopleiding. Geef voor 3 maart je mening.

Lees meer
Digital Europe: Short term training courses in key capacity areas

Icon CALL Digital Europe: Short term training courses in key capacity areas

Deadline:

De EU heeft een aanzienlijke en systemische kloof tussen de marktbehoeften en wat wordt aangeboden aan vaardigheden in verband met geavanceerde digitale technologieën. De Europese Investeringsbank...

Lees meer
Digital Europe: Promoting European innovation in education

Icon CALL Digital Europe: Promoting European innovation in education

Deadline:

Deze projectoproep moet nauwere samenwerking in de digitale onderwijssector in Europa tussen Europese EdTech-startups/KMO's en andere relevante belanghebbenden in heel Europa ondersteunen. Het...

Lees meer
The Future of Mobility in Culture

Icon EVENT The Future of Mobility in Culture

23 februari 2022 13:00 – 15:00
Online

De Kultura Nova Foundation organiseert debatten over de toekomst van mobiliteit in cultuur binnen het i-Portunus Houses project. Ze nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het debat.

De...

Lees meer
Digital Europe: Data space for cultural heritage (deployment)

Icon CALL Digital Europe: Data space for cultural heritage (deployment)

Deadline:

Deze projectoproep zet in op het tot stand brengen van de Europese gemeenschappelijke dataruimte voor cultureel erfgoed, een nieuw vlaggenschipinitiatief om de digitale transformatie van de...

Lees meer
Europese Commissie lanceert nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2022

Icon NIEUWS Europese Commissie lanceert nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2022

16 februari 2022 - door Kaatje Gevaert

Aanvragen zijn nu open! Dien jouw project of idee in voor 28 februari.

Lees meer
Online informatiesessie: Centres of Vocational Excellence 2022

Icon EVENT Online informatiesessie: Centres of Vocational Excellence 2022

7 maart 2022 13:45 – 17:00
Online

Het European Education and Culture Executive Agency (EACEA) houdt een online-informatiesessie om de financieringsmogelijkheden bij de "Centres of Vocational Excellence" (CoVe) oproep toe te...

Lees meer
New European Bauhaus Festival

Icon EVENT New European Bauhaus Festival

9 juni 2022 – 12 juni 2022
Brussel - diverse locaties - online

Het Festival van het Nieuwe Europese Bauhaus zal mensen uit alle lagen van de bevolking samen brengen om te debatteren en vorm te geven aan onze toekomst. Een toekomst die duurzaam, inclusief en...

Lees meer
Onderwijs en opleiding geschikt maken voor het digitale tijdperk

Icon EVENT Onderwijs en opleiding geschikt maken voor het digitale tijdperk

22 maart 2022 10:00 – 17:50
Online

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie is digitaal onderwijs in de EU een belangrijke politieke prioriteit geworden. Daarom organiseert de Europese Commissie op 22 maart een 'Digital Education...

Lees meer
Call 1 Interreg Vlaanderen-Nederland

Icon CALL Call 1 Interreg Vlaanderen-Nederland

Deadline:

Interreg Vlaanderen-Nederland stelt de komende zeven jaar opnieuw middelen ter beschikking aan organisaties die rond deze en andere thema’s vernieuwende projecten willen opzetten. 

Lees meer
EU-Toekomstconferentie: “Elke lidstaat heeft een VLEVA nodig”

Icon BLOG EU-Toekomstconferentie: “Elke lidstaat heeft een VLEVA nodig”

08 februari 2022 - door Veronique Vennekens

VLEVA zag de EU-Toekomstconferentie als momentum om de EU-visie van VLEVA-leden in de verf te zetten.

Lees meer
Jouw stem in Europa: bevordering digitale geletterdheid en aanpak desinformatie in onderwijs

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: bevordering digitale geletterdheid en aanpak desinformatie in onderwijs

04 februari 2022 - door Ute De Meyer

De Commissie vraagt de mening van onderwijzers over de bevordering van digitale geletterdheid en de aanpak van desinformatie. Invullen voor 16 februari.

Lees meer
Creative Europe: Networks of European Festivals

Icon CALL Creative Europe: Networks of European Festivals

Deadline:

De netwerken van Europese festivals verlenen steun aan gecoördineerde/samenwerkingsactiviteiten tussen Europese audiovisuele festivals die erop gericht zijn de belangstelling van het publiek voor...

Lees meer
Creative Europe: NEWS-Media Literacy

Icon CALL Creative Europe: NEWS-Media Literacy

Deadline:

De oproep is gericht op:

Pan-Europese consortia, die beste praktijken opschalen over nationale, culturele en taalgrenzen heen, en die instrumenten en acties op het gebied van...

Lees meer
Creative Europe: Films on the Move

Icon CALL Creative Europe: Films on the Move

Deadline:

De oproep "Films on the move" beoogt de bredere distributie van recente niet-nationale Europese films aan te moedigen en te steunen door verkoopagenten en bioscoopdistributeurs in het bijzonder...

Lees meer
Creative Europe: MEDIA 360°

Icon CALL Creative Europe: MEDIA 360°

Deadline:

Deze oproep ondersteunt een pakket activiteiten die verband houden met het vergemakkelijken van het creëren en promoten van Europese inhoud, en/of de invoering van nieuwe technologieën of...

Lees meer
Creative Europe: European Cooperation projects Small Scale

Icon CALL Creative Europe: European Cooperation projects Small Scale

Deadline:

Deze oproep verleent steun aan projecten waarbij een grote verscheidenheid aan actoren uit verschillende culturele en creatieve sectoren betrokken is, met het oog op de uitvoering van een breed...

Lees meer
Creative Europe: European Cooperation projects Large Scale

Icon CALL Creative Europe: European Cooperation projects Large Scale

Deadline:

Deze oproep verleent steun aan projecten waarbij een grote verscheidenheid aan actoren uit verschillende culturele en creatieve sectoren betrokken is, met het oog op de uitvoering van een breed...

Lees meer
Creative Europe: European Cooperation projects Medium Scale

Icon CALL Creative Europe: European Cooperation projects Medium Scale

Deadline:

Deze oproep verleent steun aan projecten waarbij een grote verscheidenheid aan spelers uit verschillende culturele en creatieve sectoren betrokken is, met het oog op de uitvoering van een breed...

Lees meer
Webinar nieuwe oproepen Creative Europe 2022

Icon EVENT Webinar nieuwe oproepen Creative Europe 2022

7 februari 2022 15:00 – 16:00
Online

Creative Europe Culture Desk Nederland en Creative Europe Culture Desk Vlaanderen organiseren samen een online informatiesessie over de Creative Europe oproep 'Europese Samenwerkingsprojecten' op ...

Lees meer
Jongerenevenement voor de Europese Toekomstconferentie

Icon EVENT Jongerenevenement voor de Europese Toekomstconferentie

15 februari 2022 18:00 – 20:00
Jeugdtheater Bronks (Varkensmarkt 15, Brussel)

Op dinsdag 15 februari vindt het officiële Vlaamse jongerenevenement voor de Europese Toekomstconferentie plaats. Tijdens het evenement worden jongerenparticipatie en betrokkenheid van jongeren op...

Lees meer
Europees burgerschap op school: casusonderwijs over EU-rechten en -waarden

Icon EVENT Europees burgerschap op school: casusonderwijs over EU-rechten en -waarden

18 februari 2022 10:00 – 15:30
Hybride

Op 18 februari vindt de eindconferentie van het Jean Monnet-innovatieproject CASE4EU aan de KU Leuven plaats. CASE4EU ontwikkelt nieuwe pedagogische inhoud en methoden voor EU-leren op middelbare...

Lees meer
Onderwijsministers ondersteunen juridisch statuut universiteiten

Icon NIEUWS Onderwijsministers ondersteunen juridisch statuut universiteiten

27 januari 2022 - door Ute De Meyer

Lees hier wat de ministers van Onderwijs en Onderzoek bespraken op hun informele meeting.

Lees meer
Impact van voor- en vroegschoolse educatie

Icon NIEUWS Impact van voor- en vroegschoolse educatie

26 januari 2022 - door Ute De Meyer

Nota brengt de impact van voor- en vroegschoolse educatie op resultaten inzake onderwijs en arbeid in kaart.

Lees meer
Publicatie: kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding

Icon NIEUWS Publicatie: kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding

25 januari 2022 - door Ute De Meyer

Hoe doeltreffend en efficiënt zijn investeringen in onderwijs en opleiding?

Lees meer
Online informatiesessie: projectoproep Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-TOWN)

Icon EVENT Online informatiesessie: projectoproep Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-TOWN)

8 februari 2022 10:00 – 12:00
Online

Deze online sessie helpt je meer te weten te komen over de inhoud en de vereisten van de projectoproep Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-TOWN) in het Citizens, Equality and Rights...

Lees meer
Online Infosessie projectoproep "to prevent and combat gender-based violence and violence against children" (CERV-2022-DAPHNE)

Icon EVENT Online Infosessie projectoproep "to prevent and combat gender-based violence and violence against children" (CERV-2022-DAPHNE)

4 februari 2022 10:00 – 12:00
Online

Neem deel aan deze informatiesessie op 4 februari 2022 als je meer wil weten over de projectoproep er voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen.

...

Lees meer
Online Info Sessie: Projectoproep European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)

Icon EVENT Online Info Sessie: Projectoproep European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)

2 februari 2022 11:00 – 13:00
Online

Deze online sessie helpt je om meer te weten te komen over de inhoud en vereisten voor de projectoproep 'European Remembrance' in het Citizens, Equality and Rights programma. 

Alle...

Lees meer
Universiteiten voor de Toekomst van Europa

Icon EVENT Universiteiten voor de Toekomst van Europa

26 januari 2022 09:00 – 17:00
Online

Het Frans voorzitterschap organiseert op 26 januari een (online) forum waar vertegenwoordigers van belanghebbenden uit het Europees hoger onderwijs, de lidstaten, de Commissie en de Europese...

Lees meer
Leren over de grenzen heen

Icon EVENT Leren over de grenzen heen

28 januari 2022 12:15 – 13:15
Online

Op 28 januari organiseert Euroguidance een webinar over leermobiliteit voor keuzeprofessionals.
Zowel leerkrachten, leerlingen- en studentenbegeleiders, loopbaanadviseurs, CLB-medewerkers...

Lees meer
Online infosessie: Nieuwe Europese Bauhaus-financieringsmogelijkheden

Icon EVENT Online infosessie: Nieuwe Europese Bauhaus-financieringsmogelijkheden

27 januari 2022 14:00 – 16:00
Online

De Europese Commissie organiseert een Webinar/info sessie over New European Bauhaus-subsidiemogelijkheden via een aantal Europese programma’s, zoals ook Creative Europe.

Tijdens dit online-...

Lees meer
Hoger onderwijspakket gepubliceerd

Icon NIEUWS Hoger onderwijspakket gepubliceerd

21 januari 2022 - door Ute De Meyer

De Commissie lanceerde 2 initiatieven die de transnationale samenwerking tussen de Europese universiteiten en hogescholen moet verhogen.

Lees meer
#CulturalDealEU the Annual Policy Conversation

Icon EVENT #CulturalDealEU the Annual Policy Conversation

1 februari 2022 15:00 – 18:00
Online

Het European Cultural Foundation organiseert hun jaarlijkse evenement rond Europees cultuurbeleid. Hun #CulturalDealEU werd gelanceerd in november 2020. Hoe ver staan ze een jaar later? Wat zijn...

Lees meer
Nieuw voorstel: Leren voor milieuduurzaamheid

Icon NIEUWS Nieuw voorstel: Leren voor milieuduurzaamheid

17 januari 2022 - door Ute De Meyer

Nieuw voorstel wil het inzicht in en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en het milieu van studenten verhogen.

Lees meer
Infomoment en individuele pitch-sessies Interreg - provincie Vlaams-Brabant

Icon EVENT Infomoment en individuele pitch-sessies Interreg - provincie Vlaams-Brabant

8 februari 2022 09:30 – 14:50
Online

De nieuwe programmaperiode van Interreg (2021-2027) gaat nu echt van start. Deze sessie helpt je om een kansrijk voorstel klaar te stomen voor de eerste oproepen van Interreg Vlaanderen-Nederland...

Lees meer
Raadsaanbeveling om vrijwilligerswerk door jongeren te verbeteren

Icon NIEUWS Raadsaanbeveling om vrijwilligerswerk door jongeren te verbeteren

14 januari 2022 - door Ute De Meyer

Het eerste initiatief onder het Europese jaar van de Jeugd 2022 is een feit.

Lees meer
Creatief Europa: meer middelen in 2022 voor steun aan culturele en creatieve sectoren

Icon NIEUWS Creatief Europa: meer middelen in 2022 voor steun aan culturele en creatieve sectoren

13 januari 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie keurde vandaag het werkprogramma 2022 van Creatief Europa goed. Met een begroting van ongeveer 385 miljoen euro, bijna 100 miljoen euro meer dan in 2021, versterkt Creatief...

Lees meer
Infosessie provincie Oost-Vlaanderen: Stand van zaken Europese programma's 2021 - 2027

Icon EVENT Infosessie provincie Oost-Vlaanderen: Stand van zaken Europese programma's 2021 - 2027

10 februari 2022 09:30 – 16:30
Online

Op donderdag 10 februari 2022 geven de Vlaio, de Vlaamse Interreg contactpunten en team Europa van de Provincie Oost-Vlaanderen (digitaal) toelichting over de mogelijkheden voor Europese...

Lees meer
Erasmus+ in het Jaar van Jeugd: een interview met Epos en JINT vzw

Icon BLOG Erasmus+ in het Jaar van Jeugd: een interview met Epos en JINT vzw

11 januari 2022 - door Veronique Vennekens

In 2022 blaast het Erasmus+ programma 35 kaarsjes uit. Een programma dat zich al decennialang inzet voor onder andere leermobiliteit en projecten voor en door jongeren. Daarnaast riep de EU 2022...

Lees meer
Erasmus+ Sport: infosessie over subsidiemogelijkheden in 2022

Icon EVENT Erasmus+ Sport: infosessie over subsidiemogelijkheden in 2022

13 januari 2022 14:00 – 16:00
Online

Begin december startte de aanvraagperiode om als sportorganisatie, lokaal bestuur of andere geïnteresseerde je (sport)projecten in te dienen bij Erasmus+ Sport. Europese subsidies voor sport dus!...

Lees meer
Wat heeft het Frans voorzitterschap in petto voor jeugd en onderwijs

Icon NIEUWS Wat heeft het Frans voorzitterschap in petto voor jeugd en onderwijs

05 januari 2022 - door Ute De Meyer

Erasmus+, Europese universiteiten, duurzame ontwikkeling, investeringen in onderwijs... Ontdek wat er allemaal op het Frans programma staat.

Lees meer
Info Day - European Solidarity Corps - Volunteering in support of Humanitarian Aid operations

Icon EVENT Info Day - European Solidarity Corps - Volunteering in support of Humanitarian Aid operations

20 januari 2022 09:30 – 13:00
Online

Projecten die in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening worden uitgevoerd, zijn gericht op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk...

Lees meer
Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022

Icon EVENT Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022

18 januari 2022 10:00 – 16:30
Online

Neem deel aan deze informatiebijeenkomst om alles te weten te komen over de acties, de oproep, de beleidsprioriteiten en de aanvraagprocedure voor de financieringsmogelijkheden voor...

Lees meer
Jean Monnet-acties: aanvragen open

Icon NIEUWS Jean Monnet-acties: aanvragen open

04 januari 2022 - door Ute De Meyer

Financiële ondersteuning voor meer onderwijs en onderzoek over de Europese Unie. Lees hier meer informatie.

Lees meer
Online Info Day: Erasmus+ Sport

Icon EVENT Online Info Day: Erasmus+ Sport

31 januari 2022 – 1 februari 2022
Online

De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) houden op 31 januari 2022 en 1 februari 2022 een online Infodag over Erasmus+ Sport . Potentiële aanvragers krijgen...

Lees meer
Infosessie Interreg programma's - provincie West-Vlaanderen

Icon EVENT Infosessie Interreg programma's - provincie West-Vlaanderen

4 februari 2022 – 22 februari 2022

Op 4 februari organiseren de dienst Europa van de Provincie West-Vlaanderen en VLAIO samen met de Vlaamse Interreg contactpunten een webinar waar ze gedetailleerd ingaan op de thema’s,...

Lees meer

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Mariya Gabriel is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

Onderwijs, jeugd en cultuur
Volg ons