Politiek akkoord van de Raad om talenten in Europa te behouden en aan te trekken

11 december 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Raad van de EU heeft een politiek akkoord bereikt over een aanbeveling onderzoekers en onderzoeksloopbanen in de Europese Unie beter te ondersteunen.

  • Het doel is om bij te dragen aan een aantrekkelijkere, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers, innovatoren en ondernemers en buitenlands talent aan te trekken.

  • Deze ontwikkeling maakt deel uit van een reeks EU-besluiten die gedurende de afgelopen twee decennia de Europese Onderzoeksruimte (European Research Area - ERA) hebben tot stand gebracht.

  • Het European Charter for Researchers en de Code of Conduct for the Recruitment of Researchers uit 2005 worden herzien.

Het politieke akkoord betreft een actualisering van de R1-R4-profielen voor onderzoekers, die werden ingevoerd in 2011. Hierbij wordt tevens het European Charter for Researchers geïntroduceerd, als herziening van het 2005 European Charter for Researchers en de Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Deze wijzigingen streven naar een betere ondersteuning en promotie van onderzoekers en hun loopbanen, met als uiteindelijk doel een dynamische Europese arbeidsmarkt te creëren die competitief is met de rest van de wereld.

Inhoud van de aanbeveling

Om getalenteerde onderzoekers in de EU te houden en van Europa een aantrekkelijke bestemming te maken voor onderzoekstalent, is de definitie van "onderzoeker" en de beschrijving van hun activiteiten herzien in de nieuwe aanbeveling. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat deze definitie het volledige scala aan carrièremogelijkheden omvat. De intentie is om intersectorale en interdisciplinaire loopbanen, ondernemerschap en innovatie te stimuleren door diverse loopbaantrajecten voor onderzoekers te erkennen. Dit omvat de academische wereld, het bedrijfsleven, het openbaar bestuur en de non-profitsector.

Meer specifiek richt de aanbeveling zich op:

  • Het verbeteren van de algemene arbeidsomstandigheden en werkomgeving van onderzoekers, waarbij aandacht wordt gegeven aan het evenwicht tussen werk en privéleven.

  • Het bevorderen van passende sociale beschermingsmaatregelen, met speciale aandacht voor startende onderzoekers.

  • Het aanmoedigen van intersectorale mobiliteit en een werkelijke doorstroming van talent tussen sectoren. Dit wordt bereikt door onderzoekers te voorzien van zowel transversale vaardigheden als sterke onderzoeksvaardigheden en zo aan de marktvraag naar hoogopgeleid talent te voldoen.

  • Het aanpakken van voortdurende ongelijkheden in onderzoekscarrières (bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, nationaliteit, sociale achtergrond, religie, seksuele geaardheid, taal, handicap, politieke overtuiging, sociale of economische situatie) en het aanpakken van marktuitdagingen, zoals het gebrek aan mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit.


De aanbeveling herziet eveneens European Charter for Researchers en de Code of Conduct for the Recruitment of Researchers uit 2005. Hierbij worden alle organisaties die onderzoekers in dienst hebben of financieren aangemoedigd om het nieuwe European Charter for Researchers te ondertekenen.

Ten slotte worden in de aanbeveling de profielen van onderzoekers ingedeeld in vier verschillende profielgroepen, waarbij concrete voorbeelden worden gegeven van beroepen binnen deze profielen. Er wordt tevens gewezen op het cruciale belang van de loopbanen van onderzoeksmanagers en onderzoekstechnici. Hierbij wordt hun sleutelrol in de bevordering van onderzoek en innovatie op hoog niveau wordt benadrukt.

Meer informatie ?

Meer informatie kan je hier terugvinden.