Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Financieel beleid Belasting en douane Consumentenbeleid Digitale agenda Handel Interne markt Ondernemingsbeleid Industrie

Nieuws

LIBE neemt rapport aan over Single Permit

Het EP-standpunt over de herziening van de richtlijn betreffende de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor werknemers uit derde landen is aangenomen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Fit for 55-dossiers - stand van zaken

ETS, CBAM, RED, EED, LULUCF, ESR en meer. Overzicht nodig over de fases waarin de Fit for 55-dossiers zich bevinden? Dan is dat artikel voor jou!

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

EC schept nieuw kader economic governance

De Europese Commissie heeft een aantal plannen uiteengezet voor een hervorming van het EU-kader voor economic governance.

Celeste Wezenbeek

Liaisonofficer

Nieuws

Green Deal Industrial Plan - nieuwe initiatieven

Het Green Deal Industrial Plan zit vol initiatieven! Net-Zero Industry Act, kritieke grondstoffenwet, herziening elektriciteitsmarkt, Europese waterstofbank, wijziging staatssteunregels enz.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissievoorstel en mededeling Kritieke Grondstoffen

De Commissie publiceerde een verordening en mededeling met maatregelen om de toegang van de EU tot gediversifieerde, betaalbare en duurzame kritieke grondstoffen te waarborgen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissievoorstel Net-Zero Industry Act

Minstens 40% van de vraag naar strategische nettonultechnologieën moet vervuld worden door Europese productie.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissie presenteert opzet Europese waterstofbank

EC-voorstel EU-waterstofbank is gebaseerd op vier pijlers en heeft als finale doel het verkleinen van kostenverschil tussen hernieuwbare waterstof en fossiele brandstoffen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Initiatief over Europese Ondernemingsraden op komst

De Commissie kondigt aan de bestaande Richtlijn Europese Ondernemingsraden te willen herzien, nadat het Europees Parlement hier een rapport over aannam.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

EU Chips Act: triloog van start

Ongeveer een jaar na de publicatie van de EU Chips Act kunnen de Raad en het Parlement van start gaan met de interinstitutionele onderhandelingen.

Economisch beleid