U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Europees Parlement wil stem laten horen over digitale belastingen

Icon NIEUWS Europees Parlement wil stem laten horen over digitale belastingen

31 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement heeft een vliegende start genomen na het zomerreces en besprak meteen twee voorstellen over de belasting van de digitale sectoren: de structurele langetermijnoplossing en de...

Lees meer
MEPs protesteren tegen bezuinigingen op landbouwfinanciering na 2020

Icon NIEUWS MEPs protesteren tegen bezuinigingen op landbouwfinanciering na 2020

30 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

Op woensdag 29 augustus protesteerden de Europarlementsleden in de landbouwcommissie opnieuw tegen het voorstel van de Commissie om de landbouwfinanciering in de periode 2021-2027 te verlagen. ...

Lees meer
Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

Icon BLOG Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

29 augustus 2018 - door Stagiair

De zomer loopt op zijn einde, dat betekent dat het Europese circus zich terug in gang trekt. Wat zijn de belangrijkste issues van het najaar van 2018? VLEVA zet het voor u op een rijtje!

Lees meer
Geen vakantie voor technische discussies over digitale contracten

Icon NIEUWS Geen vakantie voor technische discussies over digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Er is nog geen datum geprikt voor een volgende trialoog binnen met Oostenrijks voorzitterschap. De experts buigen zich toch over de technische vragen van het voorstel rond digitale contracten....

Lees meer
Digitale contracten niet op de agenda Oostenrijks voorzitterschap

Icon NIEUWS Digitale contracten niet op de agenda Oostenrijks voorzitterschap

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De triloog-gesprekken tussen de Raad, het Parlement en de Commissie geraken amper vooruit maar het Oostenrijks voorzitterschap heeft nog geen technische vergaderingen gepland voor dit dossier in...

Lees meer
Digitale contracten: Parlement en Raad nog niet op dezelfde golflengte

Icon NIEUWS Digitale contracten: Parlement en Raad nog niet op dezelfde golflengte

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement kreeg een update van de rapporteur uit het IMCO comité Evelyne Gebhardt over de stand van zaken van de trialoog met de Raad rond digitale contracten. De vijfde ronde met...

Lees meer
Digitale contracten: op naar de vierde trialoog-ronde

Icon NIEUWS Digitale contracten: op naar de vierde trialoog-ronde

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het JURI en IMCO comité hebben een update gekregen over de gesprekken met de Raad en de Commissie over het voorstel rond digitale contracten. Op 6 maart 2018 gaat de volgende ronde van start....

Lees meer
MEPs maken zich klaar om wet rond goederenverkoop aan te passen

Icon NIEUWS MEPs maken zich klaar om wet rond goederenverkoop aan te passen

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Op 22 februari stemt het IMCO-comité eindelijk over het ontwerpvoorstel voor de (online) verkoop van goederen. De compromis-amendementen wijzen in de richting van een haast volledige harmonisatie...

Lees meer
Werk in JURI-comité rond contracten voor verkoop goederen was voor niets: comité verwerpt opinie

Icon NIEUWS Werk in JURI-comité rond contracten voor verkoop goederen was voor niets: comité verwerpt opinie

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De MEPs in het JURI comité hebben de ontwerp-opinie van Heidi Hautala niet goedgekeurd. Schaduw-rapporteur Evelyne Gebhardtzei dat het beschamend zou zijn om een opinie goed te keuren dat de...

Lees meer
Digitale Contracten: EU-instellingen stellen discussie meest controversiële punten uit tot 2018

Icon NIEUWS Digitale Contracten: EU-instellingen stellen discussie meest controversiële punten uit tot 2018

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Op 4 en 12 december vonden al twee trialoog-gesprekken plaats tussen het Parlement, de Raad en de Commissie over het voorstel rond digitale contracten. Tot nu toe hebben ze tijdens deze gesprekken...

Lees meer
Akkoord in Europees Parlement rond digitale contracten

Icon NIEUWS Akkoord in Europees Parlement rond digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De MEPS uit het IMCO en JURI-comité hebben de rapporten en amendementen van Evelyne Gebhardt en Axel Voss goedgekeurd. Na de goedkeuring van het volledige Europees Parlement kunnen de...

Lees meer
Commissie herziet voorstel voor online en verkoop op afstand van goederen

Icon NIEUWS Commissie herziet voorstel voor online en verkoop op afstand van goederen

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor online en verkoop op afstand van goederen had oorspronkelijk als doelstelling het verminderen van drempels om goederen grensoverschrijdend te verkopen. Er bestaan nu enorm veel...

Lees meer
Levensduur van producten besproken tijdens IMCO discussie over digitale contracten

Icon NIEUWS Levensduur van producten besproken tijdens IMCO discussie over digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Een impact assessment over het introduceren van een commerciële garantie op de levensduur van producten in het voorstel rond digitale contracten werd gepresenteerd in het IMCO-comité in het...

Lees meer
S&D dient nieuwe amendementen in op rapport digitale contracten

Icon NIEUWS S&D dient nieuwe amendementen in op rapport digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

U zit waarschijnlijk met uw voeten in het zand te genieten van een stralende zon. Het Europees Parlement is immers toch gesloten tot 18 augustus. Voor de zomervakantie diende de...

Lees meer
Lidstaten willen meer consumentenbescherming en harmonisatie voor digitale contracten

Icon NIEUWS Lidstaten willen meer consumentenbescherming en harmonisatie voor digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Bijna een derde van de lidstaten wil meer consumentenbescherming en een hogere harmonisatie voor het voorstel van de contracten voor digitale inhoud. Dit maakten 9 delegaties bekend nadat op 8...

Lees meer
Raad zal algemene oriëntatie aannemen over contracten voor digitale inhoud

Icon NIEUWS Raad zal algemene oriëntatie aannemen over contracten voor digitale inhoud

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Er wordt verwacht dat op 8 juni de ministers in de Raadsformatie justitie en binnenlandse zaken tot een algemene oriëntatie zullen komen over het voorstel over contracten voor digitale inhoud....

Lees meer
Europees fonds voor maritieme zaken en visserij moet inboeten na 2020

Icon NIEUWS Europees fonds voor maritieme zaken en visserij moet inboeten na 2020

24 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

De Commissie heeft een voorstel gedaan voor een budget voor het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij van 6,14 miljard euro na 2020, dat budget ligt 5% lager dan bij de vorige...

Lees meer
Single digital gateway: time saver voor burgers en bedrijven

Icon NIEUWS Single digital gateway: time saver voor burgers en bedrijven

24 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

De Commissie Interne Markt heeft een oplossing gevonden om burgers en bedrijven informatie te laten krijgen binnen de EU. De Single digital gateway biedt hen online toegang aan tot verschillende...

Lees meer
Wat mogen we verwachten van het Goederenpakket?

Icon NIEUWS Wat mogen we verwachten van het Goederenpakket?

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De interne markt voor goederen viert in 2018 haar 25ste verjaardag. Genoeg reden voor de Europese Commissie om die goederenmarkt eens onder de loep te nemen.

Lees meer
Europees Parlement zet vaart achter screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen

Icon NIEUWS Europees Parlement zet vaart achter screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement keurde met een grote meerderheid het rapport van Franck Proust goed over het voorgestelde kader voor het screenen van directe investeringen door derde landen. Proust heeft...

Lees meer
Versterking nationale mededingingsautoriteiten goedgekeurd door EU-instellingen

Icon NIEUWS Versterking nationale mededingingsautoriteiten goedgekeurd door EU-instellingen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie het ‘Compliance Package’. Dit pakket maatregelen moest ervoor zorgen dat de bestaande EU-regels rond de interne markt ook effectief worden...

Lees meer
InvestEU-programma moet investeringen in EU doen stijgen

Icon NIEUWS InvestEU-programma moet investeringen in EU doen stijgen

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het volgende voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 is het InvestEU-programma. Met dit programma wordt de EU-begrotingsfinanciering in de vorm van leningen en garanties onder...

Lees meer
‘New Deal’ voor consumenten in nasleep van ‘Dieselgate’

Icon NIEUWS ‘New Deal’ voor consumenten in nasleep van ‘Dieselgate’

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Op 11 april 2018 presenteerde de Europese Commissie een ‘New Deal’ voor consumenten. Dit pakket moet ervoor zorgen dat de Europese wetgeving rond consumentenbescherming gemoderniseerd wordt.

Lees meer
MFK: Nieuw programma voor de interne markt moet Europeanen mondiger maken

Icon NIEUWS MFK: Nieuw programma voor de interne markt moet Europeanen mondiger maken

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie stelt een nieuw programma voor de eengemaakte markt dat consumenten mondiger moet maken en beter beschermen.

Lees meer
Akkoord tussen instellingen rond Single Digital Gateway

Icon NIEUWS Akkoord tussen instellingen rond Single Digital Gateway

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Parlement en de Raad zijn tot een compromis gekomen over de Single Digital Gateway. Een werkgroep met juristen en linguisten buigen zich nu nog over de details.

Lees meer
Kmo’s komen op de eerste plaats bij Oostenrijks voorzitterschap

Icon NIEUWS Kmo’s komen op de eerste plaats bij Oostenrijks voorzitterschap

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Oostenrijk heeft haar actieplan voor hun voorzitterschap gepresenteerd en wil het ‘Think Small First’-principe overal toepassen.

Lees meer
Hoe ziet het IMCO-comité het voorstel over de handhaving van regels rond productveiligheid?

Icon NIEUWS Hoe ziet het IMCO-comité het voorstel over de handhaving van regels rond productveiligheid?

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het goederenpakket moet de kloof tussen de productregels die op papier staan en de kwaliteit van goederen verkleinen. Het IMCO-comité heeft enkele amendementen klaar.

Lees meer
Europese Commissie dreigt ermee 4 btw quick fixes in te trekken

Icon NIEUWS Europese Commissie dreigt ermee 4 btw quick fixes in te trekken

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Commissaris Pierre Moscovici is er niet mee opgezet dat Frankrijk en Italië een vijfde quick fix willen toevoegen aan zijn voorstel.

De Commissaris liet op 11 juli het ECON comité in het...

Lees meer
Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

Icon NIEUWS Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteur Roberts Zile heeft zijn ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd. Wat staat erin?

Als onderdeel van het tweede...

Lees meer
Parlement bespreekt gebruik van digitale tools om bedrijven op te richten

Icon NIEUWS Parlement bespreekt gebruik van digitale tools om bedrijven op te richten

21 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) publiceerde een voorlopige versie van het rapport over het voorstel van de richtlijn m.b.t. het gebruik van digitale tools. Ze...

Lees meer
Titel van het nieuwsbericht

Icon NIEUWS Titel van het nieuwsbericht

14 augustus 2018 - door Sevendays

Hier komt de verdere tekst.

Lees meer
Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

Icon NIEUWS Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Het budget van het LIFE-programma van de EU krijgt in het voorstel van de Commissie bijna 60% meer funding voor de periode 2021-2027.

Lees meer
Nieuw budget voor landbouw na 2020

Icon NIEUWS Nieuw budget voor landbouw na 2020

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Voor de nieuwe meerjarenbegroting stelt de Commissie een nieuw budget voor landbouw voor. Het voorstel houdt een modernisering en vereenvoudiging van de subsidiëring in.

Het voorstel van de...

Lees meer
Digitale contracten: Maltees voorzitterschap publiceert compromistekst

Icon NIEUWS Digitale contracten: Maltees voorzitterschap publiceert compromistekst

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Maltees voorzitterschap publiceerde een compromistekst voor het voorstel over de levering van digitale inhoud. Uit deze tekst blijkt dat de lidstaten technische veranderingen willen aan de...

Lees meer
De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

Icon NIEUWS De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Raad heeft op 28 maart het voorstel voor de online of verkoop op afstand van goederen niet besproken en het dossier uitgesteld tot juni 2017. Het voorstel van contracten voor digitale inhoud...

Lees meer
Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het parlementair comité voor juridische zaken boog zich op 22 maart over de voorgestelde amendementen van het IMCO comité op het voorstel over contractregels voor de online verkoop van goederen....

Lees meer
Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

Icon NIEUWS Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Op 22 maart werd er druk gediscussieerd bij het IMCO en JURI parlementair comité over het voorstel rond contracten voor digitale inhoud. Over enkele zaken geraken de MEP's het maar niet eens....

Lees meer
Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

Icon NIEUWS Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Parlementaire comité's IMCO (interne markt en consumentenbescherming) en JURI (juridische zaken) werken samen aan een rapport over het voorstel van de Europese Commissie omtrent digitale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementaire comités IMCO en JURI dienden samen 346 amendementen in op het ontwerprapport van Pascal Arimont. De meeste amendementen willen materiële goederen die digitale inhoud bevatten...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor de richtlijn over de levering van digitale inhoud roept enkele vragen op omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Tijdens de opmaak van het voorstel heeft de Europese...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De eerste resultaten over de evaluatie van de “Garantierichtlijn” werden door de Commissie toegelicht in het IMCO-comité van het Europees Parlement. Op deze manier kan daarmee rekening gehouden...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementsleden gingen bij de bespreking van het werkdocument van rapporteur Arimont (EVP) dieper in op:

Het niveau van harmonisatie: de rapporteur opteert voor een maximale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteur Pascal Arimont (EVP) diende op 7 juli zijn werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument is op 14 juli door de Parlementaire Commissie IMCO besproken.

In het...

Lees meer
Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteurs Evelyne Gebhardt (S&D) en Axel Voss (EPP) dienden op 23 juni hun werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument zal op 13 en 14 juli door de Parlementaire...

Lees meer
Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

Icon NIEUWS Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissies IMCO en JURI van het Europees Parlement hielden op 24 mei een hoorzitting gewijd aan het voorstel voor levering van digitale inhoud. De aanwezige experten halen verschillende...

Lees meer
Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

Icon NIEUWS Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Nederlands voorzitterschap lichtte de voortgang in het dossier toe en stelde richtsnoeren voor het verdere werk tijdens het Slovaakse voorzitterschap voor op vlak van doelstellingen,...

Lees meer
Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

Icon NIEUWS Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Frankrijk en Duitsland gaan samenwerken om hun belangen te verdedigen in de strategie van de Europese Commissie rond de eengemaakte digitale markt. Ze spraken dat af op 7 april 2016 in Metz,...

Lees meer
EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

Icon BLOG EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

04 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

Dit is hét moment om jouw projectvoorstel nog in te dienen. De meeste subsidieprogramma's lopen immers nog tot 2020.

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer

Economisch beleid

Het economische beleid van de Europese Unie is erg breed en enorm veel actoren zijn hierin actief. Snuister door onze verschillende subthema's om meer specifieke informatie en contactpersonen te vinden.

Economisch beleid
Volg ons