Programma voor beveiligde connectiviteit in de Ruimte krijgt groen licht

16 mei 2023

De Raad heeft op 7 maart 2023 het programma van de EU voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027 aangenomen.

  • Met dit programma zal de EU een satellietconstellatie uitbouwen onder de naam IRIS2.

  • Doelstelling van de verordening is de ontwikkeling van een veilig en autonoom communicatiesysteem voor de levering van gegarandeerde en veerkrachtige satellietcommunicatie.

  • Met de goedkeuring van de Raad treedt de verordening in werking.

IRIS: Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite

Doel van dit programma is de ontwikkeling van een veilig en autonoom communicatiesysteem (IRIS2) voor de levering van gegarandeerde en veerkrachtige satellietcommunicatie. Dit systeem moet tegen 2027 ultrasnelle en streng beveiligde communicatiediensten verzorgen. Lidstaten zullen dit communicatiesysteem kunnen inzetten voor de bescherming van kritieke infrastructuur (‘smart grids), toezicht, ondersteuning van extern optreden of crisisbeheer. Dit moet de veerkracht en soevereiniteit van de EU helpen versterken.

Communicatiebeveiliging

Dit programma draagt bij tot de digitale transitie in de Unie en tot de ‘Global Gateway’-strategie, door te zorgen voor beveiligde connectiviteit in geografische gebieden die van strategisch belang zijn, zoals Afrika of het Noordpoolgebied. Bovendien moet dit satellietcommunicatiesysteem zorgen voor snelle en beveiligde communicatie wanneer natuurrampen, terroristische daden of cyberaanvallen de terrestrische communicatienetwerken platleggen.

Geïntegreerd systeem

Dankzij een innovatief project van het EU-Agentschap voor het ruimtevaartprogramma (Euspa), waarbij de lidstaten, het Europees Ruimteagentschap en particuliere ondernemingen betrokken zijn, zal dit programma het concurrentievermogen van de satellietcommunicatiediensten van de EU versterken.

Achtergrond

Op 15 februari 2022 presenteerde de Commissie haar voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027. Samen met de gezamenlijke Mededeling over een EU-benadering van het ruimteverkeersbeheer, maakt de verordening deel uit van het ruimtepakket.

Volgende stappen

Nu de Raad het standpunt van het Europees Parlement heeft goedgekeurd, is de verordening aangenomen.

Bron en meer lezen

Persmededeling Raad: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2023/03/07/secure-space-based-connectivity-programme-council-gives-its-final-approval/ .