Jouw stem in Europa: Digitalisering van reisdocumenten maakt reizen gemakkelijker

09 mei 2023

Dit initiatief kadert in het ‘Digitaal Decennium 2030’ en in de mededeling van de Commissie ‘Een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied’ , aangenomen in 2021. Door technologische ontwikkeling en vooruitgang te boeken met de implementatie van nieuwe interoperabele systemen enerzijds en een nieuw voorstel over de digitalisering van reisdocumenten anderzijds zal de veiligheid en de efficiëntie van grenscontroles verhoogd worden. Bovendien zullen internationale reizen vergemakkelijkt worden.

Doel van dit initiatief is een gemeenschappelijk formaat voor digitale reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) vast te stellen en daardoor reizen gemakkelijker te maken. Digitale reisdocumenten kunnen zowel efficiënter als veiliger zijn en gemakkelijk in de bestaande wetgeving worden geïntegreerd.

De invoering van digitale reisdocumenten voor EU-burgers kan helpen om:

  • Het reizen via de buitengrenzen te vergemakkelijken;

  • Aan grensdoorlaatposten drukte en knelpunten te verminderen en wachttijden te verkorten;

  • De veiligheid en efficiëntie van grenscontroles te verhogen.

Wanneer digitale reisdocumenten worden ingevoerd, zullen fysieke reisdocumenten blijven bestaan.

Geef je feedback

De Commissie is benieuwd wat u ervan vindt! Je mening geven op dit initiatief kan hier tot 28 juni 2023. De goedkeuring door de Commissie staat gepland voor het derde kwartaal van 2023.