Europees Parlement en begrotingscommissie buigen zich over eigen EU-middelen

27 april 2023 - door Celeste Wezenbeek

  • De begrotingscommissie van het Europees Parlement keurt het ontwerpverslag ‘Hayer-Fernandes’ over een tweede pakket eigen EU-middelen goed.

  • Het goedgekeurde wetgevingsvoorstel omvat praktische regelingen met betrekking tot de controle, monitoring en herziening van de drie nieuwe eigen EU-middelen voor de EU-begroting.

  • Zowel het EP als de EP-begrotingscommissie benadrukken het belang van nieuwe financiële EU-middelen voor de toekomst.

Begrotingscommissie keurt ontwerpverslag ‘Hayer-Fernandes’ goed

De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft het ontwerpverslag ‘Hayer-Fernandes’ goedgekeurd, waarin nieuwe eigen middelen voor de EU worden voorgesteld.

Een tweede pakket aan eigen EU-middelen heeft als doel extra inkomsten vinden om de schuld van de EU af te lossen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de Unie te versterken. Daarnaast dienen deze inkomsten ook rekening te houden met de klimaatuitdaging. Het ontwerpverslag verzoekt de Europese Commissie een ambitieus tweede pakket voor te stellen.

EP-lid José Manuel Fernandes (EVP, Portugees) benadrukt dat de schuld, de hoofdsom en de rente tot 2058 betaald moeten worden. Als er geen nieuwe eigen middelen ter beschikking worden gesteld, zal de begroting volgens met meer dan 10% dalen. Fernandes is van mening dat de nieuwe inkomsten de Europese belastingbetaler niet mogen benadelen. Wel moeten de inkomsten eerlijke concurrentie introduceren en bijdragen tot de EU-klimaatdoelstellingen.

EP-leden zijn bezorgd over het feit dat de bedragen die door de nieuwe middelen worden gegenereerd, niet voldoende zullen zijn om de leningen in het kader van NextGenEU terug te betalen.

Nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU-begroting die de EP-leden voorstellen, zijn:

  • Inkomsten uit de vennootschapsbelasting (BEFIT)

  • Belasting op financiële transacties (FTT)

  • Een ‘EU fair border mechanism’

  • Een belasting op cryptocurrencies

  • Groene eigen middelen

  • Op statistieken gebaseerde nationale bijdragen

Fernandes betreurt het feit dat bedrijven in Europa bepaalde producten op de interne markt verkopen, waarbij werknemers uit derde landen betrokken zijn die geen behoorlijk loon ontvangen ('sociale dumping'). ‘EU fair border mechanism’ moet zo’n bedrijven belasten en tegelijkertijd het concurrentievermogen van onze bedrijven verbeteren.

Volgende stappen

Met de goedkeuring van dit ontwerpverslag kan het eerste begrotingstrialoog over de begroting 2024 samen met de Raad en Commissie van start gaan. Eind 2023 zal de Commissie een tweede pakket eigen EU-middelen voorstellen.