Pesticidengebruik moet halveren tegen 2030

23 juni 2022

De Europese Commissie stelde deze week een herziening voor van de richtlijn voor duurzaam gebruik van pesticiden.

  • Halvering van chemisch pesticidengebruik tegen 2030

  • Targets zullen verschillen op niveau van de lidstaten

  • Verbod op pesticiden in openbare parken

VLEVA organiseert op 27 juni een webinar over deze herziening. Inschrijven kan nog via deze link.

Halvering van pesticidengebruik tegen 2030

De Europese Commissie wil het gebruik van chemische pesticiden halveren tegen 2030. Dat blijkt uit het voorstel waarmee de Europese Commissie de richtlijn ‘Duurzaam gebruik van Pesticiden’ wil herzien. Commissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Green Deal, benadrukt daarbij het belang van alternatieve methoden, zoals vruchtwisseling en precisielandbouw.

Naast het algemeen verminderen van giftige pesticiden tegen 2030, wil het voorstel ook een verbod opleggen van pesticidengebruik in ‘gevoelige plaatsen’, zoals parken, speeltuinen, sportterreinen, enzovoort.

Nationale targets

Het voorstel legt bindende doelstellingen op op Europees niveau. Maar ook de lidstaten spelen een belangrijke rol: elke lidstaat voor zichzelf een specifiek reductietarget vastleggen. Dat target moet rekening houden met een aantal parameters, zoals de huidige situatie, vooruitgang die reeds geboekt werd in het verleden, etc. Toch zal de doelstelling nooit lager dan 35% mogen zijn. Daarnaast moet elke lidstaat een strategie uitwerken om die doelstelling te bereiken.

Het gebruik van chemische pesticiden zal berekend worden op basis van verkoopdata van PPP’s (plant protection products). Ze worden jaarlijks berekend en als beginwaarde wordt de gemiddelde verkoop van 2015, 2016 en 2017 gebruikt. Schadelijkere pesticiden zullen daarbij zwaarder doorwegen.

Steun uit landbouwbeleid

Om de overgang voor landbouwers te verzachten, zijn er verschillende vormen van financiële steun mogelijk. Daarvoor wijst de Europese Commissie vooral naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Binnen de strategische plannen van het GLB zijn er verschillende manieren om duurzame milieugerichte landbouwpraktijken te ondersteunen:

  • Ecoschema's

  • Interventies in plattelandsontwikkeling en milieu- en klimaatbeheer

  • Investeringen in mechanica en tools voor kennisopbouw

Meer informatie

Het voorstel zal nu door Raad en Europees Parlement besproken worden. Wil je meer weten?