Raadsconclusies Rechten van het Kind

27 juni 2022

Op 24 maart 2021 publiceerde de Europese Commissie de EU-strategie voor de rechten van het kind. Hiermee wil de Commissie kinderen in de EU, maar ook daarbuiten, het best denkbare leven bieden. Begin juni nam de Raad hierover conclusies aan.

  • In de conclusies wordt de nadruk gelegd op de bescherming van de rechten van het kind in crisis- of noodsituaties.

  • Er wordt gevraagd aan de lidstaten om alle vormen van geweld tegen kinderen nog meer te voorkomen en te bestrijden.

  • Lees hier de Raadsconclusies

De Raad nam op 9 juni conclusies aan over de EU-strategie voor de rechten van het kind. Naar aanleiding van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne leggen de conclusies de nadruk op de bescherming van de rechten van het kind in crisis- of noodsituaties. Daarnaast komt de EU-strategie ook in de ruimere zin aan bod.

Zo verwelkomt de Raad het initiatief van de Commissie om het perspectief van kinderrechten in alle betreffende beleidsmaatregelen, wetgeving en financieringsprogramma's van de EU te integreren. Daarnaast uit de Raad de bezorgdheid voor de impact van COVID-19 op kinderen, met name voor kinderen in kwetsbare situaties. In de tekst staat ook dat de ministers zich realiseren dat kinderrechten zowel offline als online moeten worden beschermd en bevorderd. Tot slot verzoekt de Raad de lidstaten, onder meer, :

  • een alomvattend beleid uit te werken om de rechten van alle kinderen zonder enige vorm van discriminatie te verwezenlijken,

  • hun inspanningen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen op te voeren,

  • hun rechtsstelsels te verbeteren zodat ze de rechten van het kind eerbiedigen,

  • en het nodige te doen zodat kinderen de kansen van de digitale samenleving benutten en hen te waarborgen voor de risico’s die hieraan verbonden zijn.

Lees hier het persbericht van de Raad.
Lees hier de Raadsconclusies.