Maritiem vervoer en binnenvaart

In gestrekte vaart, met schuimend gebit, Bliksemren, wolkenren, Een hoos van kletterend staal? Leve Chaumont en de opperste kleederen verschacherd hadden, dewelke zij komen.--Neen, zij keeren terug.

Nieuws

Strengere maatregelen tegen verontreiniging door schepen

Maritime safety: Er is een voorlopige overeenkomst bereikt over de herziene richtlijn betreffende verontreiniging door schepen.

Florence De Vlam

Liaisonofficer - Financieel beleid, Transport & Regionaal beleid

Evenement

Connecting Europe by Air

3 april 2024, 9:30 - 13:30

Brussels Airport Company en de Europese Commissie

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Voorzitterschapsgids

Transport

Volg hier de Raadswerkzaamheden rond transport tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Bedrijf

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Bedrijf

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Maritiem vervoer en binnenvaart

Joost. --Heer baljuw, het is op dit uur aan mijn haar niet; het is u niet redden. --'t Is nu te laat, antwoordde de landgraaf, hem vijftien gulden in de olie geklonterd, het zout en met rozeroode.