Werk en sociale zaken

De Europese Unie streeft ernaar de sociale vooruitgang te bevorderen en de levens- en arbeidsomstandigheden van iedereen in de EU te verbeteren. Het Europese beleid op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen is erop gericht de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren door meer en betere banen, vaardigheden, gelijkheid en sociale bescherming en integratie te bevorderen.

De EU is een katalysator voor sociale verandering en probeert eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialebeschermingsstelsels te ondersteunen volgens de 20 hoofdbeginselen van de Europese pijler van sociale rechten.

Sociale bescherming Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

Nieuws

Politiek akkoord over Europese minimumlonen

“De nieuwe regels voor het minimumloon zullen de waardigheid van werk beschermen en ervoor zorgen dat werken loont”.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Bedrijf

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Bedrijf

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Bedrijf

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Werk en sociale zaken