Werken bij Europa: andere jobs in de EU bubble

06 november 2018 - door VLEVA team

Lukt het je niet om een postje vast te krijgen bij de Europese instellingen? Niet geslaagd voor de EPSO-examens? Toch nog zin om te werken in de EU bubble?

De EPSO examens zijn reuze moeilijk. Het valt dus te begrijpen indien je niet door de examens geraakt. Maar er zijn andere manieren om toch met en/of rond de EU te werken.

Parlementaire medewerker

Achter elk sterk Europarlementslid staan sterke parlementaire medewerkers. Leden van het Europees Parlement kiezen en rekruteren hun parlementaire medewerkers op basis van een vertrouwensrelatie. Politieke affiniteit kan ook een factor zijn.

Een geaccrediteerde medewerker is gevestigd in een van de drie werklocaties van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg of Straatsburg) en heeft een arbeidsovereenkomst naar Europees recht die rechtstreeks met het Parlement is gesloten. Een lokale medewerker is gevestigd in een van de EU-lidstaten en heeft een arbeidscontract of een privaatrechtelijke dienstverleningscontract dat rechtstreeks met het lid wordt gesloten en onder het nationale recht valt. Bovendien kunnen Europarlementsleden ook stagiairs verwelkomen in gebouwen van het EP en in de lidstaten.

Politieke fracties in Europees Parlement

Het Europees Parlement is uniek in supranationale assemblees omdat de leden van het Europees Parlement zichzelf organiseren in ideologische groepen zoals in de traditionele nationale wetgevende macht. De parlementaire fracties van het Europees Parlement zijn soms de formele vertegenwoordiging van een Europese politieke partij in het Parlement. In andere gevallen zijn het politieke coalities van een aantal Europese partijen, nationale partijen en onafhankelijke politici.

Ook zij zoeken vaak nieuwe medewerkers en stagiairs. Vacatures vindt je op hun website:

 VLEVA-leden

De VLEVA-leden zijn ook bezig met EU-beleid. Bekijk of er bij onze leden openstaande vacatures zijn. Deze plaatsen we ook op de VLEVA-jobpagina.

Lobbygroepen

"Europese belangenbehartiging" maakt deel uit van een nieuwe participerende democratie binnen de Europese Unie.

Vertegenwoordigers van diverse belangengroeperingen of lobby's beïnvloeden de uitvoerende en wetgevende autoriteiten van de Europese Unie via public relations of public affairs. Dit maakt steeds meer deel uit van het politieke besluitvormingsproces en dus onderdeel van het wetgevingsproces.

Zo onderhouden de EU-instellingen dus contacten met allerlei groepen en organisaties die bepaalde belangen vertegenwoordigen. Dit is een legitiem en onmisbaar aspect van het besluitvormingsproces, want het zorgt ervoor dat het EU-beleid de werkelijke behoeften van de burgers weerspiegelt.

Omdat besluiten van de EU gevolgen hebben voor miljoenen mensen, moet de besluitvorming in alle openheid plaatsvinden. Het besluitvormingsproces moet transparant verlopen om toezicht mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de EU-instellingen er verantwoording over kunnen afleggen. Het Europees Parlement en de Europese Commissie proberen daarom zo duidelijk mogelijk te zijn over de groepen en organisaties waarmee zij in verbinding staan. Via het transparantieregister vindt u alle organisaties die hun belangen behartigen bij de Europese instellingen.

Andere nuttige sites over lobbyen in de EU:

VV EU

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie (VV EU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

Aan het hoofd staat de Diplomatiek Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, bijgestaan door haar adjunct, de directeur Europese zaken. Achttien gespecialiseerde beleidsmedewerkers (attachés) van de Vlaamse overheid volgen de werking van de Raad van EU-ministers op, elk binnen zijn vakgebied. In de verschillende werkgroepen die de Raden van EU-ministers voorbereiden treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De VV EU staat in dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers en hun kabinetten en de Vlaamse administratie.

Vlaamse departementen

Bij de Vlaamse overheid staan regelmatig vacatures open. Een overzicht vind je hier terug.

Detachering

Nationale deskundigen kunnen bij de Europese instellingen worden gedetacheerd door nationale, regionale of lokale openbare autoriteiten of vergelijkbare instanties in een EU-lidstaat, een EVA-lidstaat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten of derde landen.

Dergelijke deskundigen blijven tijdens hun detachering ter beschikking van hun werkgever en worden nog steeds door die werkgevers betaald. Ze ontvangen wel een dagvergoeding.

Personen die een aanvraag voor een detachering willen indienen, moeten een brief met hun redenen en een cv sturen naar de permanente vertegenwoordiging van hun lidstaat bij de Europese Unie.

Bij VLEVA vind je een overzicht van vacatures, detacheringen en stages terug op onze job-pagina!