Stage bij de EU: loop stage bij de Europese instellingen

13 november 2018 - door VLEVA team

Lijkt het je wel wat, een carrière in Europese context? Studeer je nog of ben je net afgestudeerd en op zoek naar een eerste uitdaging? Dan is een stage misschien de perfecte overstap voor jou.

Algemene voorwaarden stagiairs

Om stage te mogen lopen bij de Europese instellingen moet je staatsburger zijn van een lidstaat of kandidaat-lidstaat (Albanië, Montenegro, Servië, Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Je moet kennis hebben van minimum twee Europese talen, je moedertaal en één van de officiële talen. En je mag nog geen betaalde stage gelopen hebben bij een Europese instelling voor een periode van langer dan vier opeenvolgende weken.

De selectie gebeurt door instellingen zelf.

Stage: Europees Parlement

Robert Schumanstages zijn stages voor houders van een universitair diploma die na hun studie hun kennis willen verruimen en ervaring willen opdoen in een Europese context.

Er bestaan 3 soorten:

 1. een algemene stage

 2. een journalistieke stage

 3. de Sacharovprijs (specifiek gericht om kennis over mensenrechten te verdiepen).

Een Robert Schumanstage loopt 5 maanden en is betaald.

Vertaalstages

Vertaalstages voor afgestudeerden vinden plaats in Luxemburg. De duur van een vertaalstage is 3 maanden (een verlenging van 3 maanden is mogelijk). Het is een betaalde stage voor afgestudeerden. Voor studenten in opleiding gelden dezelfde voorwaarden, maar de vergoeding ligt wel lager.

Vrijwillige stages in het Europees Parlement worden niet verdeeld door de instelling zelf. Je kan stage lopen bij een fractie of bij een individueel parlementslid. Hiervoor moet je hen uiteraard zelf contacteren.

Enkele tips:

 • Stuur naast een mail ook eens een brief, de kans dat je reactie krijgt is groter.

 • Contacteer hen tijdig.

Stage: Raad van de Europese Unie

Het Secretariaat-Generaal biedt elk jaar betaalde stageplaatsen aan voor kandidaten met minstens een bachelordiploma. De duur van zo'n stage is 5 maanden en ze wordt vergoed.

Daarnaast zijn er ook onbetaalde stages, gericht op studenten die in hun opleiding verplicht een stage moeten lopen. De looptijd kan variëren van 1 tot 5 maanden.

Stage: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De Bernheim stage is een betaalde stage, gefinancierd door de Fondation Bernheim, voor drie Franstaligen en drie Nederlandstaligen. De duur van de stage is 10 maanden: 5 maanden bij de Permanente Vertegenwoordiging en 5 maanden bij de FOD Buitenlandse Zaken.
Meer info over Bernheim stages

Zowel bij de Permanente Vertegenwoordiging als bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU kan je ook vrijwillig stage lopen en dus onbetaald.
Meer info over vrijwillige stages bij de VV EU

Stage: Europese Commissie

De Europese Commissie biedt Bluebook Traineeships aan in de Directoraten-Generaal van de Europese Commissie zelf of bij de uitvoerende agentschappen. Deze stages richten zich op personen met minstens een bachelordiploma. Dit is een betaalde stage van 5 maanden.
Alle info over Bluebook stages

Tips voor een stage bij de Europese Commissie:

 • Kies een minder gekende DG

 • Gebruik kernwoorden

 • Overdrijf (grondige kennis = B2)

 • Wees proactief: Eens op de BlueBook-lijst ben je nog niet zeker van een plaats. Gebruik in de tekstvakken dus zoveel mogelijk concrete trefwoorden. De DG’s gaan op die trefwoorden zoeken. Wanneer je te algemeen blijft, zal je dus niet gekozen worden. Als je op de lijst staat, bel dan naar je favoriete DG en vraag of ze stagiairs zoeken. Vermeld dan zeker ook dat je op de Bluebooklijst staat.

Stage: Europese Dienst voor Extern Optreden

Bij een EU-delegatie in een derde land (niet EU-land) kan je een stage lopen van maximum 6 maanden. Deze stages zijn onbetaald en voor personen met een masterdiploma of voor personen die in het laatste jaar van hun master zitten. Je kan de EU-delegaties rechtstreeks contacteren voor een stage.

Als Junior Professional in Delegation kan je een betaalde stage lopen van 9 maanden (met een eventuele verlenging van 9 maanden) in een EU-delegatie in het buitenland of in internationale organisaties. De preselectie gebeurt door de lidstaten zelf.

Stage: Europees Hof van Justitie

Met een diploma rechten, politieke wetenschappen of conferentietolk kan je voor 5 maanden (10-12 weken voor tolken) een betaalde stage lopen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Je kan stage lopen bij

 • de administratie van het Hof

 • de Algemene directie vertalingen

 • de Directie onderzoek en documentatie

 • de Directie communicatie

 • de Directie protocol en bezoeken

 • de Juridisch adviseur administratieve zaken

 • de Griffie van het Gerecht en de Directie tolken

Een goede kennis van het Frans is vereist.

Vrijwillige stages zijn ook mogelijk, zoals bij een rechter of advocaat-generaal. Voor deze vrijwillige stage buiten opleiding neem je best zelf contact op met rechters en advocaten-generaal om te vragen of ze stagiairs zoeken. Dan beslissen zij of ze je betalen of niet.

Meer informatie over stages bij het Europees Hof van Justitie

Stage: Comité van de Regio’s

Om een stage te lopen bij het Comité van de Regio’s heb je  minstens een bachelordiploma nodig. Dit is een betaalde stage van 5 maanden.

Meer info over een stage bij het Comité van de Regio's

Stage: Europees Economisch en Sociaal comité

Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité biedt een betaalde stage aan van 5 maanden.
Meer info vind je hier.

Daarnaast is het ook mogelijk om een onbetaalde stages te lopen van 1 tot 3 maanden.
Meer info vind je hier

Stage: Europese Rekenkamer

Bij de Europese Rekenkamer in Luxemburg kan je een stage lopen van 3 tot 5 maanden. Het betaalde of onbetaalde karakter van de stage hangt af van de budgetten.
Alle info over stages bij de Europese Rekenkamer

Stage: Europese Centrale Bank

Voor een stage bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt heb je minstens een bachelordiploma nodig in de economie, financiële wetenschappen, statistiek, bedrijfsadministratie, rechten, HR of vertaling. De stage duur 3 tot 6 maanden (met een verlenging mogelijk tot max. 12 maanden) en is betaald.
Alle info over een stage bij de ECB

Stage: Europese ombudsman

De Europese ombudsman in Straatsburg of Brussel ontvangt stagiairs met een universitair diploma rechten voor een betaalde stage van 4 maanden.
Alle info over stages bij de Europese ombudsman

Flanders Trainee Programme

Heb je via een andere weg een stage te pakken bij een internationale organisatie (Europese instellingen, Verenigde Naties, Wereldbank) dan kan het Flanders Trainee Programme je een financieel steuntje in de rug geven. Stagiairs kunnen een beurs ontvangen van ongeveer 1000 euro/maand voor stages tussen 2 en 6 maanden.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Stages in de EU-bubbel

Naast de stages bij de officiële Europese instellingen kan je natuurlijk ook stage lopen bij Europese belangenorganisaties, VLEVA-leden of bij VLEVA zelf. Wees proactief en schrijf organisaties aan.

Neem een kijkje in de ledenlijst van VLEVA of ga eens kijken op de VLEVA-website voor stage-mogelijkheden.