Ecodesign: ENVI-commissie keurt voorlopig akkoord goed

15 januari 2024 - door Paula Verschaeve

Tijdens het derde triloog, op 4 december 2023, bereikten de onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement reeds een voorlopig politiek akkoord over de ‘verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten’ (ESPR). Op 11 januari 2024 kreeg dit compromis groen licht in de ENVI-commissie.

  • De voorlopige overeenkomst werd met 65 stemmen voor, 10 tegen en 7 onthoudingen goedgekeurd door de ENVI-leden.

  • Zowat alle producten (vaatwassers, ramen, televisies, …) die op de EU-markt worden gebracht, zouden onder de verordening vallen en een digitaal productpaspoort krijgen.

  • Stemming tijdens de plenaire vergadering staat voorlopig gepland voor de week van 5-8 februari 2024.

Compromis krijgt groen licht

Met 65 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 7 onthoudingen heeft de ENVI-commissie het compromis op 11 januari 2024 goedgekeurd. De formele goedkeuring van het dossier ‘verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten’ komt zo een stap dichterbij. 

Het voorlopige akkoord zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering, die mogelijks zal plaatsvinden tijdens de week van 5-8 februari 2024.

Wat zijn de belangrijkste elementen uit het compromis? Dit VLEVA-artikel schept meer duidelijkheid.

De tekst van het voorlopige politieke akkoord kan je hier raadplegen.

Achtergrond

Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende 'eisen inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten' en tot intrekking van de richtlijn uit 2009 werd ingediend op 30 maart 2022 als onderdeel van het pakket Circulaire Economie I. De verordening zou van toepassing zijn op zowat alle producten die op de EU-markt worden gebracht. Doel is niet alleen om producten energie- en hulpbronnenefficiënt te maken, maar ook duurzamer, betrouwbaarder, herbruikbaar, te recyclen, te repareren en gemakkelijker te onderhouden. Over dit voorstel werd een voorlopig compromis gevonden op 4 december 2023.

Volgende stappen 

Europees Parlement 

  • Het Europees Parlement moet het akkoord nu nog formeel aannemen tijdens een plenaire vergadering.

  • De stemming staat voorlopig gepland voor de week van 5-8 februari 2024. 

Raad

  • De Raad moet het akkoord ook nog formeel aannemen.

Bronnen en meer lezen