U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Europees Solidariteitskorps vernieuwd

Icon NIEUWS Europees Solidariteitskorps vernieuwd

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Europees Solidariteitskorps vernieuwd

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de werking van het Europees Solidariteitskorps tot 2020: het programma...

Lees meer
Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

Icon NIEUWS Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft het finale rapport van haar werkgroep Onderwijs en Vorming inzake Volwasseneneducatie 2016-2018 gepubliceerd.

Lees meer
Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

Icon NIEUWS Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Volgens een reeks van studies samengesteld door de Europese Commissie in haar jaarverslag over de Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa (ESDE), kunnen in de toekomst tussen 37% en 69...

Lees meer
Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

Icon BLOG Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

29 augustus 2018 - door Stagiair

De zomer loopt op zijn einde, dat betekent dat het Europese circus zich terug in gang trekt. Wat zijn de belangrijkste issues van het najaar van 2018? VLEVA zet het voor u op een rijtje!

Lees meer
Thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

Icon NIEUWS Thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

27 augustus 2018 - door Stagiair

Ondanks innovatieve evoluties zoals mobiele technologieën en smartphones die thuiswerk zouden moeten in de hand werken, komt dat fenomeen toch nog niet echt van de grond.

Lees meer
Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

Icon NIEUWS Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 2 mei nam het Europees Parlement een resolutie aan die migrantenkinderen die toekomen in de EU moet beschermen.

Lees meer
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

Icon NIEUWS Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

27 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad heeft op 21 juni een algemene aanpak aangenomen voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU.

Lees meer
Europese economie verliest miljoenen door mismatch in vaardigheden

Icon NIEUWS Europese economie verliest miljoenen door mismatch in vaardigheden

27 augustus 2018 - door Stagiair

Uit een recente studie in opdracht van het Economisch en Sociaal Comité blijkt dat de Europese economie 2% aan productiviteit per jaar moet inboeten door een mismatch van vaardigheden.

Lees meer
Nationale contactpunten moeten patiënten helpen bij inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

Icon NIEUWS Nationale contactpunten moeten patiënten helpen bij inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

27 augustus 2018 - door Stagiair

Er werd een studie gedaan naar het verbeteren van informatieverspreiding bij patiënten, de resultaten zijn tonen aan dat er nog werk aan de winkel is.

Lees meer
Bevoegdheden van Europese Arbeidsautoriteit zorgen voor onenigheid bij MEP’s

Icon NIEUWS Bevoegdheden van Europese Arbeidsautoriteit zorgen voor onenigheid bij MEP’s

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 11 juli werd in de EMPL commissie van het Europees Parlement voor het eerst gedebatteerd over de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Daarbij zorgden de bevoegdheden van de ELA vooral voor debat...

Lees meer
Digitale platformen voor werk winnen aan terrein in Europa

Icon NIEUWS Digitale platformen voor werk winnen aan terrein in Europa

27 augustus 2018 - door Stagiair

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat digitale platformen voor werk in de Europa in de lift zitten.

Lees meer
COREPER ratificeert akkoord over European Solidarity Corps 2018-2020

Icon NIEUWS COREPER ratificeert akkoord over European Solidarity Corps 2018-2020

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 27 juni heeft COREPER het inter-institutioneel akkoord over het European Solidarity Corps voor de periode 2018-2020 geratificeerd.

Lees meer
Raad bereikt akkoord over algemene oriëntatie in transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

Icon NIEUWS Raad bereikt akkoord over algemene oriëntatie in transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

27 augustus 2018 - door Stagiair

In de EPSCO-Raad van 21 juni bereikte de Raad een akkoord over de algemene oriëntatie in het dossier van transparantie en voorspelbare arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld

Icon NIEUWS Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld

27 augustus 2018 - door Stagiair

De onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheid die in het EP gepland stonden voor de volgende EMPL commissievergadering in juni, maar is nu verplaatst naar 24 september.

Lees meer
Raad wil aanpassingen in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Icon NIEUWS Raad wil aanpassingen in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

27 augustus 2018 - door Stagiair

Lidstaten vragen uitzonderingen onder andere voor bepaalde categorieën van ambtenaren in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

Icon NIEUWS Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

27 augustus 2018 - door Stagiair

In het kader van het nieuwe MFK heeft de Commissie haar budget voorgesteld voor het Europees solidariteitskorps na 2020. 

Lees meer
European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Icon CALL European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Deadline:

Oproep tot het indienen van voorstellen voor activiteiten, stages en banen in solidariteitssectoren voor financiering onder het European Solidarity Corps

Lees meer
Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

Icon NIEUWS Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 4 juli hebben de Europarlementsleden de verslagen over de sociale aspecten van wegvervoer verworpen

De sociale dossiers uit het...

Lees meer
Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

Icon NIEUWS Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteur Roberts Zile heeft zijn ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd. Wat staat erin?

Als onderdeel van het tweede...

Lees meer
Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

Icon NIEUWS Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

De politiek gevoelige dossiers over detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen blijven tot onenigheid leiden in de TRAN commissie van het Europees Parlement en de Raad...

Lees meer
Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

Icon EVENT Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

25 september 2018 17:10 – 18:15
Room ASP3H1, European Parliament

Voorlopige agenda van de ronde tafel:

17:10
Registratie

17:15
Opening: Brando Benifei (MEP, S&D)

17:25
Presentatie van het EMISEI-...

Lees meer
Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

Icon NIEUWS Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

27 juli 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteurs Christian Ehler en Dan Nica roepen op tot een hoger budget en meer inhoud voor het voorstel voor Horizon Europe.

Lees meer
Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

Icon NIEUWS Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

25 juli 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie wil vanaf de herfst beginnen te onderhandelen met de lidstaten over de strategische planning voor Horizon Europe. Het wil daarvoor niet wachten tot er een akkoord is bereikt...

Lees meer
Easi: Exploitatiesubsidies voor netwerken op EU-niveau die actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen

Icon CALL Easi: Exploitatiesubsidies voor netwerken op EU-niveau die actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen

Deadline:

Call voor exploitatiesubsidies voor netwerken op EU - niveau die een partnerschapsovereenkomst hebben ondertekend voor de periode 2018-2021 en actief zijn op het gebied van sociale inclusie en...

Lees meer
EaSI: Rights, Equality and Citizenship Programme Operating grants 2019 to Framework Partners active in the area of disability

Icon CALL EaSI: Rights, Equality and Citizenship Programme Operating grants 2019 to Framework Partners active in the area of disability

Deadline:

Call in het kader van het Programma Rechten, gelijkheid en burgerschap: Exploitatiesubsidies 2019 voor kaderpartners die actief zijn op het gebied van beperkingen.

Lees meer
Europese Commissie lanceert voorstel Horizon Europe

Icon NIEUWS Europese Commissie lanceert voorstel Horizon Europe

07 juli 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel voor Horizon Europe gepubliceerd, met een budget van 100 miljard.

Nadat de Europese Commissie eerder al het budget en de algemene structuur...

Lees meer
EaSI: Support for social dialogue

Icon CALL EaSI: Support for social dialogue

Deadline:

EaSI-call voor steun aan de sociale dialoog.

Lees meer
Call EaSI  Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

Icon CALL Call EaSI Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

Deadline:

Call voor voorbereidende acties voor het 'Reactivate' systeem voor ondersteuning van arbeidsmobiliteit voor mensen boven 35 jaar.

Lees meer
Europese Commissie wil 97,9 miljard euro voor Horizon Europe

Icon NIEUWS Europese Commissie wil 97,9 miljard euro voor Horizon Europe

30 mei 2018 - door Simon De Wachter

Het is officieel: het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de opvolger van Horizon 2020, zal ‘Horizon Europe’ heten en zal een voorgesteld budget van 97,9 miljard euro krijgen. Wat...

Lees meer
EaSI- Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”

Icon CALL EaSI- Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”

Deadline:

De Europese Commissie wil met deze call lidstaten helpen bij de implementatie van de aanbeveling van de Raad over “Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen” uit 2016.

Lees meer
EaSI - Call for Proposals:  Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

Icon CALL EaSI - Call for Proposals: Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

Deadline:

De Europese Commissie wil een pilootproject opstarten in de sector van persoonlijk en huishoudelijke diensten.

Lees meer
EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

Icon BLOG EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

04 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

Dit is hét moment om jouw projectvoorstel nog in te dienen. De meeste subsidieprogramma's lopen immers nog tot 2020.

Lees meer
ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg

Icon CALL ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg

Deadline:

ESF Vlaanderen lanceert deze call om opleidingen voor werkzoekende en werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen in Limburg te promoten en ondersteunen.

Lees meer
ESF - oproep: Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Icon CALL ESF - oproep: Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Deadline:

ESF wil samen met de Vlaamse overheid de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen aanwakkeren.

Lees meer
ESF -  Call for proposals: Pilot Joint Action Plan

Icon CALL ESF - Call for proposals: Pilot Joint Action Plan

Deadline:

De Europese Commissie lanceert een call om projecten die in de vorm van een Joint Action Plan bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds te financieren.

Lees meer
EaSI- Improving expertise in the field of industrial relations

Icon CALL EaSI- Improving expertise in the field of industrial relations

Deadline:

De Europese Commissie wil onderzoek naar industriële relaties stimuleren om ze zo te verbeteren.

Lees meer
EaSI - Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Icon CALL EaSI - Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Deadline:

De Europese Commissie wil in het kader van EaSI en EURES intra-Europese arbeidsmobiliteit in grensgebieden voor grensarbeiders en sociale partners verbeteren en promoten.

Lees meer
De voorbereiding van KP9: waar staan we nu?

Icon NIEUWS De voorbereiding van KP9: waar staan we nu?

16 april 2018 - door Simon De Wachter

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een handig overzicht gepubliceerd over de stand van zaken in de voorbereiding van het negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer

Werk en Sociale Zaken

De volgende gebieden worden opgevolgd:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons