Maritiem vervoer en binnenvaart

Maritiem vervoer en binnenvaart zijn essentiële onderdelen van het EU-transportbeleid, gericht op efficiënte en duurzame transportmogelijkheden over zeeën en binnenwateren. De EU bevordert de ontwikkeling van havens, scheepvaartinfrastructuur en maritieme veiligheid om de connectiviteit te verbeteren. Daarnaast ondersteunt ze de binnenvaartsector door investeringen in waterweginfrastructuur en het bevorderen van duurzame transportoplossingen. Deze inspanningen zijn cruciaal voor het bevorderen van handelsverkeer, economische ontwikkeling en duurzame mobiliteit binnen de EU en met internationale partners.

Blog

100 dagen voor de Europese verkiezingen

Binnen exact 100 dagen gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hoeveel Parlementsleden zijn er? Hoe worden de voorzitters aangesteld?

Tina Rubbrecht

Communicatiemanager & Liaisonofficer Cultuur

Nieuws

Strengere maatregelen tegen verontreiniging door schepen

Maritime safety: Er is een voorlopige overeenkomst bereikt over de herziene richtlijn betreffende verontreiniging door schepen.

Florence De Vlam

Liaisonofficer - Financieel beleid, Transport & Regionaal beleid

Evenement

Connecting Europe by Air

3 april 2024, 9:30 - 13:30

Brussels Airport Company en de Europese Commissie

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Voorzitterschapsgids

Transport

Volg hier de Raadswerkzaamheden rond transport tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Maritiem vervoer en binnenvaart