EU-subsidiemonitor 2021-2022: Programma voor de eengemaakte markt

11 juni 2024 - door Kaatje Gevaert

In de "EU-subsidiemonitor 2021-2022" analyseert VLEVA hoe Vlaamse organisaties presteren, in welke Europese subsidieprogramma's ze actief zijn en wat de resultaten zijn. 

 • Deze week: Het Programma voor de Eengemaakte Markt of Single Market Programme (SMP) zet zich in voor de versterking van de Europese interne markt, verbetering van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en de bescherming van consumenten. 

 • Maak kennis met het project ELBE - Eurocluster of Blue Energy van VLEVA-lid de Blauwe Cluster. 

 • Ontdek de openstaande oproepen in het Single Market Programme.

Het Single Market Programme: ondersteunen van groei en herstel

Het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP) speelt een cruciale rol in het stimuleren van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in Europa. Het helpt bij het aanpakken van grote uitdagingen, zoals de COVID-19-pandemie, en legt de basis voor het lange termijn herstel van Europa. Het programma richt zich specifiek op het verbeteren van de werking van de interne markt, het beschermen van burgers, consumenten en bedrijven, en het waarborgen van statistieken over de Europese economie.

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) profiteren van dit programma. Het biedt ondersteuning bij het betreden van internationale markten, de start en groei van bedrijven, de regeling van leningen en kapitaalinvesteringen, en de digitalisering en verduurzaming van bedrijven. Door deze hulp kunnen onze kmo’s beter concurreren en zich aanpassen aan de moderne markt.

Het huidige programma is onderverdeeld in de volgende zes doelstellingen:

 1. Een veilige en duurzame voedselketen.

 2. Een hoog niveau van consumentenbescherming, productveiligheid en een sterke stem voor de consument.

 3. Versterking van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

 4. Ondersteuning van de interne markt door markttoezicht en handhaving van het concurrentiebeleid.

 5. Productie en verspreiding van hoogwaardige Europese statistieken.

 6. Ontwikkeling van effectieve Europese standaarden en niet-financiële rapportage- en controlestandaarden.

Het Single Market Programme is dus een essentieel instrument voor de versterking en groei van de Europese economie. Het ondersteunt bedrijven en burgers bij het navigeren door een veranderende wereld en draagt bij aan een stabiele en welvarende toekomst voor Europa.

Resultaten EU-subsidiemonitor 2021-2022

In de periode (2021-2022) ging er 2.678.509 euro aan Europese subsidies vanuit het SMP naar Vlaanderen, verdeeld over 4 projecten.  90% van de middelen gaat naar het project dat de werkingsmiddelen van European Enterprise Netwerk Vlaanderen (E.E.N. Vlaanderen) financiert. Het hoofddoel van E.E.N. Vlaanderen is om Vlaamse kmo's te helpen bij internationalisering en innovatie, vooral na de COVID-19-pandemie. Ze creëren kwalitatieve klantentrajecten door evaluaties, actieplannen, maatwerkdiensten en capaciteitsopbouw. Partners VLAIO en FIT zijn betrokken bij het uitvoeren van overheidsbeleid voor Vlaamse kmo's en hebben uitgebreide ervaring in dit domein. 

Alle bevindingen van het onderzoek zijn hier te vinden."

Project in de kijker van VLEVA-lid de Blauwe Cluster: ELBE - Eurocluster of Blue Energy

VLEVA-lid de Blauwe Cluster is betrokken bij het project ELBE - Eurocluster of Blue Energy. ELBE verenigt acht Europese referentieclusters in de sector Offshore Hernieuwbare Energie, die samen bijna 1.000 bedrijven en R&D-organisaties vertegenwoordigen. Het belangrijkste doel van de cluster is het stimuleren van de ontwikkeling van kmo’s op het gebied van innovatie, internationalisering, netwerken en training. Hierdoor kan Europa zich beter positioneren als technologisch en industrieel wereldleider in blauwe energie.

Actueel

Meer informatie

 • Benieuwd naar de volledige EU-subsidiemonitor? Je vindt hem hier

 • Meer weten over Europese subsidieprogramma's, projectoproepen, subsidie-events en onze dienstverlening? Je vindt het hier

 • Heb je een vraag over Europese subsidies? Neem contact op met ons subsidieteam via subsidieteam@vleva.eu