EU-subsidiemonitor 2021-2022: Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)

19 maart 2024 - door Kaatje Gevaert

In de "EU-subsidiemonitor 2021-2022" analyseert VLEVA hoe Vlaamse organisaties presteren, in welke Europese subsidieprogramma's ze actief zijn en wat de resultaten zijn. 

  • Deze week: Het iets minder bekende “Social Prerogative and Specific Competencies Lines”, het Europees subsidieprogramma dat inzet op de bevordering van de sociale dialoog in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

  • Ontdek het programma, welke Vlaamse organisaties reeds succesvol een aanvraag indienden én de nieuwe projectoproepen in 2024.

Over Social Prerogative and Specific Competencies Lines

De sociale dialoog is een hoeksteen van de democratie en van het Europese sociale model. De Europese Commissie erkent het belang hiervan en lanceerde daarom het nieuwe programma "Social Prerogative and Specific Competencies Lines" (SOCPL).

Het initiatief benadrukt het belang van samenwerking tussen sociale partners en draagt bij aan een sterker Europees sociaal model, waarbij SOCPL fungeert als katalysator voor positieve verandering in de EU-lidstaten.

De financiële steun vanuit SOCPL gaat naar initiatieven die de Europese sociale dialoog op verschillende niveaus bevorderen, zoals sectoraal en bedrijfsmatig. De Commissie ondersteunt activiteiten van de Europese sociale partners om tot gezamenlijke acties en overeenkomsten te komen. Dit omvat capaciteitsopbouw, analytische activiteiten ter ontwikkeling van expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen, voorlichting- en opleiding voor werknemersorganisaties en de uitwisseling van informatie en goede praktijken op transnationaal niveau.

Resultaten EU-subsidiemonitor 2021-2022

Het zijn vaak Europese koepelorganisaties die deze projecten trekken. Toch vonden we ook projecten met betrokkenheid van Vlaamse organisaties. Onder meer KULeuven, VLEVA-leden UNIZO en ACV vonden hun weg richting dit programma. Voor de periode 2021-2022 vonden we ook 5 projecten waarin Vlaamse partners betrokken waren. Dit is goed voor een totaal van bijna 400.000 euro Europese subsidie. 

Project in de kijker van VLEVA-leden ACV & UNIZO

GDPiR: Managing Data Processing in the Workplace through Industrial Relations

Het project GDPiR, uitgevoerd door een Europees consortium van universiteiten, onderzoekscentra, vakbonden en IndustriAll Europe, focust op het trainen van vakbondsleden in dataverwerking op de werkplek. De KU Leuven en VLEVA-lid ACV (Vormingscentrum Recht en Plicht) maken deel uit van het partnerschap. 

Het hoofddoel? Werknemers voorzien van vaardigheden om data effectief en proactief te gebruiken. Tegelijkertijd streven ze ernaar werknemers te beschermen tegen mogelijke risico's van dataverwerking, zoals toenemend toezicht op het werk en besluitvorming gebaseerd op data.

Bovendien streeft het project naar verbetering van de sociale dialoog en het bevorderen van collectieve oplossingen voor werknemersrechten tijdens de digitale transformatie. Dit krijgt concreet vorm door het organiseren van trainingsmodules voor vakbondsvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers in de productiesector. 

Increasing SME Organisations Representativeness for more Effective Social Dialogue - ioreSME

Het internationale partnerschap, waar VLEVA-lid UNIZO deel van uitmaakt, richt zich op het versterken van de sociale dialoog. Hiermee willen ze de rol van KMO-werkgeversorganisaties binnen de EU duidelijker maken en versterken. Tegelijkertijd ondersteunen ze partnerorganisaties om sterker en invloedrijker te worden. Het doel? Sociale partners beter vertegenwoordigen en daarmee de sociale dialoog op nationaal en Europees niveau versterken, met speciale aandacht voor belangrijke EU-initiatieven zoals de Europese pijler voor sociale rechten en de Green Deal.

THOMAS PIRARD -  Attaché UNIZO internationaal & Europa: “Deelname van UNIZO in dit soort projecten betekent leren van andere, gelijkaardige organisaties binnen de EU wat voor hun leden belangrijk is, welke dienstverlening zij bieden en hoe ze hun rol als sociale partner spelen voor hun achterban. Onze deelname aan een project in dit programma was zeker een goede ervaring, zeer leerrijk om best practices te zien van andere organisaties.”

Actueel

Meer informatie

  • Benieuwd naar de volledige EU-subsidiemonitor? Je vindt hem hier

  • Meer weten over Europese subsidieprogramma's, projectoproepen, subsidie-events en onze dienstverlening? Je vindt het hier

  • Heb je een vraag over Europese subsidies? Neem contact op met ons subsidieteam via subsidieteam@vleva.eu