EU-subsidiemonitor 2021-2022: LIFE

22 april 2024 - door Kaatje Gevaert

In de "EU-subsidiemonitor 2021-2022" analyseert VLEVA hoe Vlaamse organisaties presteren, in welke Europese subsidieprogramma's ze actief zijn en wat de resultaten zijn. 

  • Deze week: LIFE, het Europees subsidieprogramma voor een krachtige impuls naar een duurzamere toekomst.

  • Maak kennis met het LIFE-project van VLEVA-lid de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • Ontdek alles over de nieuwe LIFE Oproep 2024.

Over LIFE

Het LIFE-programma investeert in projecten die de natuur en het milieu beschermen, de circulaire economie bevorderen, klimaatverandering aanpakken en de overgang naar schone energie ondersteunen. Het streeft naar een meer duurzame en veerkrachtige toekomst voor Europa.

Met een budget van €5,432 miljard voor 2021-2027 biedt het programma cofinanciering van 60% tot 75% van de projectkosten, (tot 95% voor projecten in het onderdeel energietransitie). Internationale partners zijn niet altijd vereist, behalve bij het onderdeel energietransitie. Het programma omvat vier onderdelen  die zich elk richten op specifieke doelstellingen om milieubescherming, herstel, biodiversiteit en klimaatverandering aan te pakken.

Op de VLEVA-website vind je meer details over het LIFE-programma en bij welke Vlaamse contactpunten je terecht kan voor verdere ondersteuning en begeleiding bij je projectaanvraag.

Resultaten EU-subsidiemonitor 2021-2022

Met circa 31 miljoen euro uit 27 projecten is Vlaanderen goed vertegenwoordigd in het LIFE-programma. Volgens het Nationaal Contactpunt LIFE is dat deels te verklaren door de deelname van Vlaamse organisaties die ervaring hebben met het schrijven van succesvolle LIFE-projectaanvragen. 

Vlaamse partners zijn zowel betrokken in uitsluitend Vlaamse/Belgische als in internationale consortia. Diverse Vlaamse organisaties zijn actief in LIFE-partnerschappen: regionale en lokale overheden, ngo’s, ondernemingen, onderzoeksinstellingen … Onder hen ook, verschillende van onze VLEVA-leden: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VSG), Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), Embuild, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

Hiermee scoren de Vlaamse projecten bovengemiddeld goed in het LIFE-programma, waarbij we in de EU op een negende plaats staan.

Alle bevindingen van het onderzoek zijn hier te vinden."

Project in de kijker van VLEVA-lid VLM: Belgium for Biodiversity

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is partner in het LIFE-project Belgium for Biodiversity - B4B. Het doel? Bijdragen aan de uitvoering van regionale prioritaire actiekaders en de Belgische Mariene Strategie - Natura 2000, met als resultaat het behoud en herstel van de biodiversiteit in het hele land.

Het project omvat vier pijlers: bescherming van biodiversiteit, herstel van habitats en soorten, vermindering van milieudruk, en het mogelijk maken van transformatieve verandering. 

Voor de Vlaamse Landmaatschappij biedt het LIFE-programma de kans om haar ambities te realiseren rond het verbeteren van biodiversiteit, in een partnerschap waarin iedereen een rol speelt. Een LIFE-subsidie aanvragen vergt enige inspanning, maar staat  in verhouding met de uitgebreide kansen die het programma biedt.

Lucas Robbroeckx - Beleidsmedewerker / Coördinator EU bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Actueel

Meer informatie

  • Benieuwd naar de volledige EU-subsidiemonitor? Je vindt hem hier

  • Meer weten over Europese subsidieprogramma's, projectoproepen, subsidie-events en onze dienstverlening? Je vindt het hier

  • Heb je een vraag over Europese subsidies? Neem contact op met ons subsidieteam via subsidieteam@vleva.eu

Bekijk hieronder de video van Nationaal Contactpunt Kris Van Looy (OVAM).