Home >

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad bespreekt op 21 juni de richtlijn over de balans werk-privéleven voor werkende ouders. Een algemene aanpak is in de maak.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: COREPER bereidt EPSCO Raad voor

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: COREPER bereidt EPSCO Raad voor

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Op 13 juni vergadert COREPER om de EPSCO Raad van 21 juni voor te bereiden. De lidstaten zouden bereid zijn om toegevingen te doen over de work-life-balance richtlijn.

Lees meer
Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

Icon NIEUWS Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie heeft 975 amendementen te analyseren die ingediend werden op het voorstel van de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De verdeeldheid die heerst in het...

Lees meer
Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

Icon NIEUWS Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie van het Europees Parlement gaf opdracht tot een studie over het verbeteren van de ESF-ervaring.

Lees meer
Europees Solidariteitskorps vernieuwd

Icon NIEUWS Europees Solidariteitskorps vernieuwd

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Europees Solidariteitskorps vernieuwd
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de werking van het Europees Solidariteitskorps tot 2020: het programma...

Lees meer
Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

Icon NIEUWS Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft het finale rapport van haar werkgroep Onderwijs en Vorming inzake Volwasseneneducatie 2016-2018 gepubliceerd.

Lees meer
Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

Icon NIEUWS Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Volgens een reeks van studies samengesteld door de Europese Commissie in haar jaarverslag over de Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa (ESDE), kunnen in de toekomst tussen 37% en 69...

Lees meer
Thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

Icon NIEUWS Thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

27 augustus 2018 - door Louise Humblet

Ondanks innovatieve evoluties zoals mobiele technologieën en smartphones die thuiswerk zouden moeten in de hand werken, komt dat fenomeen toch nog niet echt van de grond.

Lees meer
Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

Icon NIEUWS Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

27 augustus 2018 - door Louise Humblet

Op 2 mei nam het Europees Parlement een resolutie aan die migrantenkinderen die toekomen in de EU moet beschermen.

Lees meer
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

Icon NIEUWS Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

27 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad heeft op 21 juni een algemene aanpak aangenomen voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU.

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Werk en Sociale Zaken

Wij verlenen steun aan o.a. de volgende gebieden:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons