U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Cabotage centraal in discussies over gecombineerd vervoer

Icon NIEUWS Cabotage centraal in discussies over gecombineerd vervoer

10 april 2018 - door Simon De Wachter

De regels met betrekking tot cabotage, het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land, moeten opgenomen worden in de herziening...

Lees meer
EaSI  "Information and training measures for workers' organisations"

Icon CALL EaSI "Information and training measures for workers' organisations"

Deadline:

De Europese Commissie lanceert een call voor projecten die de capaciteit van werknemersorganisaties versterken op vlak van uitdagingen in werkgelegenheid en sociale dialoog.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: "Access to Social Protection and National Reform Support"

Icon CALL EaSI: Call for proposals: "Access to Social Protection and National Reform Support"

Deadline:

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties die de toegang tot sociale bescherming verbeteren en nationale hervormingen ondersteunen.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: "Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities"

Icon CALL EaSI: Call for proposals: "Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities"

Deadline:

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties met betrekking tot de vereenvoudiging van de combinatie van werk en privéleven.

Lees meer
EaSI: Call for "Information, consultation and participation of representatives of undertakings"

Icon CALL EaSI: Call for "Information, consultation and participation of representatives of undertakings"

Deadline:

De Europese Commissie opent een call voor acties die gericht zijn op het ontwikkelen van werknemersbetrokkenheid bij ondernemingen.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Icon CALL EaSI: Call for proposals: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Deadline:

De Europese Commissie wil in het kader van detachering van werknemers de administratieve samenwerking en toegang tot informatie verbeteren.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: Activities in the field of undeclared work

Icon CALL EaSI: Call for proposals: Activities in the field of undeclared work

Deadline:

De Europese Commissie wil in het kader van de Europa 2020-strategie acties tegen zwartwerk ondersteunen en aanmoedigen.

Lees meer
Jean-Eric Paquet: “Evolutie, niet revolutie” voor KP9

Icon NIEUWS Jean-Eric Paquet: “Evolutie, niet revolutie” voor KP9

06 april 2018 - door Simon De Wachter

In een interview met Horizon Magazine heeft Jean-Eric Paquet, de recent aangestelde directeur-generaal voor onderzoek en innovatie, meer inzichten gegeven in de plannen voor het negende...

Lees meer
Europese Rekenkamer adviseert om toekomstige onderzoeksfinanciering te vereenvoudigen

Icon NIEUWS Europese Rekenkamer adviseert om toekomstige onderzoeksfinanciering te vereenvoudigen

23 maart 2018 - door Simon De Wachter

Het is noodzakelijk om de EU-financiering voor onderzoek en innovatie verder te vereenvoudigen na 2020, meent de Europese Rekenkamer. Dit staat in de briefing paper “A contribution to...

Lees meer
5 criteria voor missies

Icon NIEUWS 5 criteria voor missies

27 februari 2018 - door Simon De Wachter

Een plastic-vrije oceaan, 100 koolstofneutrale steden in 2030 of het verminderen van dementie.

Dit zijn voorbeelden van gewaagde maar concrete doelen, en mogelijke missies.

Lees meer
Impact van EU onderzoek en innovatie maximaliseren

Icon NIEUWS Impact van EU onderzoek en innovatie maximaliseren

11 januari 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft vandaag de mededeling over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 gepubliceerd. Eén van de belangrijkste boodschappen is dat Europa meer moet investeren in...

Lees meer
Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

Icon NIEUWS Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

05 december 2017 - door Simon De Wachter

Tijdens de transportraad op 5 december hebben de ministers beslist dat er reeds aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met betrekking tot verschillende aspecten van de wegvervoervoorstellen. Toch...

Lees meer
Interreg 2 zeeën: oproep 6

Icon CALL Interreg 2 zeeën: oproep 6

Deadline:

Opgelet: meerdere deadlines!

Stap 1 zal openen op 1 februari en sluiten op 2 mei 2018.

Stap 2 opent op 8 augustus en sluit op 6 november 2018.

De beslissing door het...

Lees meer
H2020 - Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological transformations (TRANSFORMATIONS-01-2018)

Icon CALL H2020 - Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological transformations (TRANSFORMATIONS-01-2018)

Deadline:

Technologische transformaties zoals automatisering, robotisering en digitalisering hebben diepgaande sociaaleconomische gevolgen. Ze creëren zowel kansen als uitdagingen voor de toekomst van werk...

Lees meer
H2020 - Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods (SU-TRANSFORMATIONS-09-2018)

Icon CALL H2020 - Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods (SU-TRANSFORMATIONS-09-2018)

Deadline:

Initiatieven om bedreigd culturele erfgoed te beschermen en illegale handel ervan te stoppen, vermenigvuldigen zich. Iinternationale instanties, de EU, nationale regeringen en andere instellingen...

Lees meer
H2020 - Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion

Icon CALL H2020 - Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion

Deadline:

Hoewel een belangrijke missie van de culturele erfgoed sector is om inclusieve toegang te bieden, zijn sommige socio-culturele groepen nog steeds niet voldoende geïntegreerd in ervaringen met...

Lees meer
micro-projecten Euregio Maas-Rijn

Icon CALL micro-projecten Euregio Maas-Rijn

Deadline:

Interreg Euregio Maas-Rijn lanceert een call voor microprojecten. U kan indienen tot 8/1/17

Lees meer
Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

Icon NIEUWS Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

23 oktober 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft aangekondigd hoe het 30 miljard euro van het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in 2018-2020 zal uitgeven, waaronder 2,7 miljard euro...

Lees meer
ESF: Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent

Icon CALL ESF: Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent

Deadline:

De informatie op deze webpagina is afkomstig van het ESF-Agentschap.

Lees meer
ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekenden, werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg.

Icon CALL ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekenden, werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg.

Deadline:

ESF Vlaanderen lanceert binnen Prioriteit 1 loopbaanbeleid curatief van het Operationeel Programma 2014- 2020, een oproep “Opleidingsprojecten voor werkzoekenden, werklozen en inactieven naar...

Lees meer
Horizon 2020 ontwerp werkprogramma's 2018-2020 gepubliceerd

Icon NIEUWS Horizon 2020 ontwerp werkprogramma's 2018-2020 gepubliceerd

26 september 2017 - door Simon De Wachter

De werkprogramma's voor 2018-2020 zijn openbaar gemaakt.

Lees meer
De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

Icon NIEUWS De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

22 september 2017 - door Simon De Wachter

Op 4 september nam de Raad van de Europese Unie haar standpunt aan over het algemene budget van de Europese Unie voor 2018. De Raad stelde voor om het budget voor 2018, dat werd voorgesteld door...

Lees meer
Het mobiliteitspakket op de agenda na de zomer

Icon NIEUWS Het mobiliteitspakket op de agenda na de zomer

07 september 2017 - door Simon De Wachter

Hoewel het Estse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie niet verwacht om het "mobiliteitspakket” nog af te ronden onder zijn leiding, hoopt ze niettemin dat er vooruitgang wordt geboekt...

Lees meer
projectoproep AMIF 31 Integratie

Icon CALL projectoproep AMIF 31 Integratie

Deadline:

De POD Maatschappelijke Integratie lanceert in samenwerking met de Cel Europese Fondsen van de FOD BiZa een nieuwe projectoproep binnen het Asiel, Migratie en Integratie Fonds. 

Lees meer
Horizon 2020 - JTI IMI2 2017 call 12 (H2020-JTI-IMI2-2017-12)

Icon CALL Horizon 2020 - JTI IMI2 2017 call 12 (H2020-JTI-IMI2-2017-12)

Deadline:

Second stage deadline: 16 mei 2018

Lees meer
Het mobiliteitspakket wordt pas onderhandeld in 2018

Icon NIEUWS Het mobiliteitspakket wordt pas onderhandeld in 2018

13 juli 2017 - door Simon De Wachter

De Estse Minister voor Economische zaken en Infrastructuur, Kadri Simson, zegt dat de interinstitutionele onderhandelingen (de trilogen) over het mobiliteitspakket pas zullen starten tijdens het...

Lees meer
Bij wie lobbyen over het mobiliteitspakket?

Icon NIEUWS Bij wie lobbyen over het mobiliteitspakket?

12 juli 2017 - door Simon De Wachter

De politieke groepen GUE/NGL, S&D en EPP van het Europees Parlement hebben enkele van hun Europarlementsleden aangeduid om de rapporteringen van het mobiliteitspakket op zich te nemen.

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer

Werk en Sociale Zaken

De volgende gebieden worden opgevolgd:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons