Strengere CO2-emissienormen zware wegvoertuigen in EU-Publicatieblad

06 juni 2024 - door Ina De Vlieger

Op 6 juni 2024 verscheen de verordening (EU) 2024/1610 over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen in het EU-Publicatieblad.

  • De verordening breidt de toepassing van emissiereductiedoelstellingen uit tot kleinere vrachtwagens, stadsbussen, touringcars en aanhangwagens.

  • De verordening stelt de volgende emissiereductiedoelstellingen vast: 45% vanaf 2030, 65% vanaf 2035 en 90% vanaf 2040.

  • Voor stadsbussen geldt een doelstelling van 100% zero-emissie in 2035.

 

Met de publicatie in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA het dossier ‘herziening CO2

Achtergrond

De Europese Commissie (EC) heeft op 14 februari 2023 een wetgevend voorstel ingediend voor nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe vrachtwagens en bussen in de stad, op het platteland en over lange afstanden. Zwaar wegvervoer is  verantwoordelijk voor meer dan 6% van de broeikasgasemissies en 25% van de emissies van het totale wegvervoer in de EU.

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 18 januari 2024 een voorlopig politiek akkoord over de herziene CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen. Na de definitieve goedkeuring van de tekst door het Europees Parlement (8 mei 2024) en de Raad (13 mei 2024) verscheen op 6 juni 2024 de verordening (EU) 2024/1610 in het EU-Publicatieblad.

Volgende stappen

  • 1 juli 2024: verordening wordt van kracht (twintigste dag na bekendmaking in EU-Publicatieblad)

  • 2027: Commissie zal een gedetailleerd evaluatie uitvoeren van de doeltreffendheid en de impact van de verordening

Meer lezen over strengere CO2-emissienormen zware wegvoertuigen

EU-Publicatieblad, 6 juni 2024: Verordening (EU) 2024/1610 voor CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen

Persbericht Raad, 18 januari 2024: Zware bedrijfsvoertuigen: Raad en Parlement akkoord over lagere CO2-uitstoot

EP-persbericht, 18 januari 2024: Deal on new rules to reduce CO2 emissions from trucks and buses

VLEVA-nieuwsbericht, 22 januari 2024: Voorlopig politiek akkoord over vermindering CO2-emissies van zware wegvoertuigen

Voorzitterschapgids