Europese Commissie wil uitstoot vrachtwagens en bussen met 90% verminderen

23 februari 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 14 februari een wetgevend voorstel ingediend voor nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor vrachtwagens en bussen in de stad, op het platteland en over lange afstanden.

  • Alle nieuwe stadsbussen tegen 2030 emissievrij.

  • De Europese Commissie geeft niet aan wanneer alle nieuwe vrachtwagens en bussen emissievrij moeten zijn.

  • Geleidelijke invoering van strengere CO2-emissienormen voor alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen om te komen tot 90% emissiereductie in 2040 t.o.v. 2019.

Geleidelijke invoering strengere CO2-emissienormen zware voertuigen

In haar voorstel kiest de Commissie voor een geleidelijke verstrenging van de CO2-normen voor nieuwe zware vrachtwagens en bussen:

  • 45% emissiereductie vanaf 2030

  • 65% emissiereductie vanaf 2035

  • 90% emissiereductie vanaf 2040 t.o.v. 2019.

De Europese Commissie geeft niet aan wanneer alle nieuwe vrachtwagens en bussen emissievrij moeten zijn. Uitzondering hierop zijn nieuwe stadsbussen, die tegen 2030 emissievrij moeten zijn.

"Er is nog een lange weg te gaan wat betreft alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens. Daarom is er gezocht naar een evenwicht tussen de verschillende belangen” , aldus de vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Vrijstellingen en verplichtingen

Het voorstel van de Commissie bevat ook een aantal vrijstellingen, met name voor fabrikanten die minder dan 100 nieuwe zware voertuigen in een jaar hebben geregistreerd.

De fabrikanten krijgen ook bepaalde verplichtingen opgelegd. Van hen wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij de Commissie onmiddellijk in kennis stellen van afwijkingen tussen de CO2-emissiewaarden van in gebruik zijnde zware bedrijfsvoertuigen diehet resultaat zijn van uitgevoerde controle en die welke in de certificaten van overeenstemming of in het klanteninformatiedossier zijn vermeld.

De Commissie kan administratieve boetes opleggen wanneer zij vaststelt dat deze afwijking opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Bovendien kunnen boetes worden opgelegd wanneer de gegevens niet binnen de wettelijke termijn worden verstrekt. Het bedrag daarvan mag niet hoger zijn dan 30.000 euro per betrokken zwaar voertuig.

Ter ondersteuning van dit voorstel moet worden geïnvesteerd in emissievrije voertuigen en in oplaad- en tankinfrastructuur. De Commissie heeft al een voorstel voor de verordening infrastructuur voor alternatieve brandstoffen gepresenteerd. Standpunt EP en algemene benadering Raad al gekend, trialogen lopen.

Bron en meer lezen

Persbericht Europese Commissie, 14 februari 2023: Europese Green Deal: Commissie presenteert doelstellingen voor het emissievrij maken van nieuwe bussen tegen 2030 en een emissiereductie voor nieuwe vrachtwagens van 90 % tegen 2040

Voorstel Europese Commissie rond CO2-emissienormen zware voertuigen: COM(2023) 88 final en Annexes