Euro 7- emissienormen wegvoertuigen in EU-Publicatieblad

15 mei 2024 - door Ina De Vlieger

De Euro 7-emissienormen voor auto's, bestelwagens en vrachtwagensop verschenen op 8 mei 2024 onder de vorm van een Verordening (EU) 2024/1257 in het EU-Publicatieblad.

  • Deze verordening heeft tot doel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door uitlaatgassen en remdeeltjes verder te verminderen.

  • Daarnaast stelt de nieuwe verordening strengere eisen aan de levensduur van voertuigen/batterijen.

  • De Euro 7-verordening legt verschillende tijdschema’s vast voor de implementatie afhankelijk van het type voertuig.

 

Met de publicatie in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA het Euro 7-dossier af.

De Euro 7-verordening combineert vereisten voor auto’s, bestelwagens en zware bedrijfsvoertuigen om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Deze verordening stelt emissieregels vast voor uitlaatgassen, slijtage van banden en remdeeltjes, en introduceert tevens voorschriften voor de duurzaamheid van batterijen.

De Euro 7-normen handhaven de vorige standaarden, zijnde Euro 6, voor auto’s en bestelwagens, maar stelt strengere grenswaarden vast voor deeltjes.

Voor  zware voertuigen verstrengen de limieten voor verontreinigende stoffen, waaronder distikstofoxide, dat voorheen niet gereguleerd was.

Euro 7 stelt strengere grenswaarden voor remdeeltjes vast, met specifieke kenmerken voor elektrische voertuigen. De nieuwe verordening voert ook strengere levensduurvereisten in voor alle voertuigen.

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op 28 mei 2024.

Het tijdschema van de implementatie van de verordening verschilt naargelang het voertuigtype:

  • 30 maanden na de inwerkingtreding voor nieuwe types auto's en bestelwagens en 42 maanden voor nieuwe voertuigen;

  • 48 maanden voor nieuwe types bussen, vrachtwagens en aanhangwagens en 60 maanden voor nieuwe voertuigen;

  • 30 maanden voor nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden die in auto's en bestelwagens worden gemonteerd en 48 maanden voor die welke in bussen, vrachtwagens en aanhangwagens worden gemonteerd;

  • 1 juli 2030 voor auto's en bestelwagens en vanaf 1 juli 2031 voor bussen en vrachtwagens die door fabrikanten van kleine aantallen zijn gebouwd

Met de publicatie in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA het Euro 7-dossier af.

Achtergrond

De Euro 7-verordening maakt deel uit van de strategie van de Commissie voor duurzame en slimme mobiliteit voor 2020 en het actieplan voor schone mobiliteit voor 2021. De Europese Commissie  presenteerde haar voorstel op 10 november 2022.

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 18 december 2023 een voorlopig politiek akkoord over de herziene energieprestatierichtlijn gebouwen (EPBD). Na de definitieve goedkeuring van de voorlopige overeenkomst door het Europees Parlement (13 maart) en de Raad (12 april) is de Euro 7-verordening op 8 mei 2024 gepubliceerd in het EU-Publicatieblad.

Meer lezen over Euro 7 Verordening

EU-Publicatieblad, 8 mei 2024:  Euro 7 Verordening (EU) 2024/1257

Persbericht Raad EU, 12 april 2024: Euro 7: Raad neemt nieuwe regels aan over emissiegrenswaarden voor auto's, bestelwagens en vrachtwagens

Persbericht EP, 13 maart 2024: Euro 7: Parliament adopts measures to reduce road transport emissions

VLEVA-nieuwsbericht, 19 december 2023: Voorlopig akkoord over Euro 7-emissienormen voor wegvoertuigen