Home >

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

Icon NIEUWS Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Ten laatste in mei 2018 stelt de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees socialezekerheidsnummer voor. Wat staat er nog op de agenda van de Commissie voor 2018? Hieronder...

Lees meer
Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

Icon NIEUWS Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 11 april 2018 keurden EU-ambassadeurs de compromistekst over de herziening van de detacheringsrichtlijn goed waarover werd onderhandeld met het Europees Parlement.

Lees meer
EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

Icon NIEUWS EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

De EMPL-commissie van het Europees Parlement keurt de voorlopige overeenkomst over het voorstel voor een richtlijn over de detachering van werknemers goed.De EMPL-commissie van het Europees...

Lees meer
't Is gebeurd: Raad neemt hervorming detacheringsrichtlijn aan

Icon NIEUWS 't Is gebeurd: Raad neemt hervorming detacheringsrichtlijn aan

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De hervorming van de detacheringsrichtlijn is afgerond. De Raad nam de richtlijn aan tijdens de vergadering van de EPSCO-Raad op 21 juni.

Lees meer
Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

Icon NIEUWS Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het EU publicatieblad. 

Lees meer
Europese Kamer van Koophandel wil andere naam en andere rol voor Europese Arbeidsautoriteit

Icon NIEUWS Europese Kamer van Koophandel wil andere naam en andere rol voor Europese Arbeidsautoriteit

05 september 2018 - door Louise Humblet

De Eurochambres  - dat kamers van koophandel op het Europees niveau vertegenwoordigt - publiceerde een document waarin ze het voorstel van grensoverschrijdende regelgeving over de arbeidsmarkt...

Lees meer
EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

Icon NIEUWS EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

03 september 2018 - door Louise Humblet

Vorige week gaf rapporteur Lope Fontagné (EVP, Spanje) een ontwerprapport vrij over het Commissievoorstel voor het ESF+ fonds na 2020. Dat rapport werd besproken in de commissie EMPL van het...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

EPIC - het Europees platform voor investeringen in kinderen - heeft een beleidsnota gepubliceerd waarin een kort overzicht staat met de stand van zaken op vlak van bepalingen voor vaderschaps- en...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Ondanks innovatieve evoluties zoals mobiele technologieën en smartphones die thuiswerk zouden moeten in de hand werken, komt dat fenomeen toch nog niet echt van de grond.

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Werk en Sociale Zaken

Wij verlenen steun aan o.a. de volgende gebieden:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons