Circulaire economie, energie, klimaat en milieu

De overgang naar een meer groene en circulaire maatschappij staat hoog op de beleidsagenda van veel lokale besturen. Denk maar aan een meer circulaire economie, of het renoveren van gebouwen. Niet toevallig is dit ook een van de grootste prioriteiten van de Europese Commissie.

De overgang naar een groene en circulaire maatschappij staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. Denk maar aan een meer circulaire economie, of het renoveren van gebouwen. Deze prioriteiten sluiten nauw aan bij de doelstellingen van de Europese Commissie.

Europees Beleid

Europese Green Deal

De Europese Green Deal streeft naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Het doel is een duurzame en circulaire economie die klimaat- en milieuproblemen aanpakt. Belangrijke initiatieven hieraan gelinkt zijn:

Meer informatie vind je ook op de website van het  Burgemeestersconvenant.

Europese Subsidies

Net omdat deze thema's zo belangrijk zijn op Europees niveau, zijn de financiële mogelijkheden verspreid over verschillende subsidieprogramma's.

LIFE

Het LIFE-programma ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van natuur, milieu en klimaat. Focusgebieden zijn biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie. Het programma heeft verschillende subprogramma's:

  • Subprogramma Milieu: Projecten rond circulaire economie, afvalbeheer en energie-efficiëntie.

  • Subprogramma Klimaat: Projecten voor stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening.

  • Subprogramma Clean Energy Transition: Ondersteunt de overgang naar een energie-efficiënte, klimaatneutrale en veerkrachtige economie met coördinatie- en ondersteuningsacties in de hele EU. Lokale besturen spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden in:

  • Horizon Europe: Onderzoeksprogramma met relevante clusters voor klimaat, energie en milieu. Lokale besturen kunnen deelnemen aan living labs, demonstratoren en lighthouse projects. Climate City Mission (Een van de vijf missiegebieden binnen Horizon Europe ): Ondersteunt 100 Europese steden bij hun transformatie naar klimaatneutraliteit tegen 2030.

  • EU City Facility (gefinancierd vanuit LIFE): Biedt subsidies van 60.000 euro voor duurzame energieprojecten.

  • LEADER: Voorziet middelen voor energie- en klimaatadaptatie in plattelandsgebieden.

  • Interreg: Financiering voor grensoverschrijdende projecten gericht op innovatie en maatschappelijke problemen.

  • ELENA: Steunt grote investeringen in duurzame renovatie of energiezuinige bouwprojecten vanaf 30 miljoen euro. Loopt via de Europese Investeringsbank

Overzicht oproepen