Europese Commissie lanceert nieuw actieplan voor circulaire economie

21 december 2023 - door Paula Verschaeve

De Europese Commissie lanceerde een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, de nieuwe duurzame groeistrategie van de Europese Unie. 

 • Het actieplan hangt nauw samen met de industriestrategie en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die eind deze maand verwacht wordt.

 • Het gaat om meer dan 35 initiatieven die de komende 5 jaar vorm moeten krijgen.

 • Er wordt ingezet op correcte informatie aan consumenten.

Het nieuwe actieplan omvat maatregelen gericht op de totale levenscyclus van producten. Het doel: ervoor zorgen dat de gebruikte hulpbronnen zo lang mogelijk in de EU-economie gehouden worden. Het bedrijfsleven en de belanghebbenden worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van dat plan en de bijhorende initiatieven. Daarnaast zal ingezet worden op het zo goed mogelijk informeren van consumenten, zodat zij in staat zijn om duurzame keuzes te maken.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij 

De toekomstgerichte maatregelen zullen kansen scheppen voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, nieuwe rechten aan de Europese consument toekennen, innovatie en digitalisering in goede banen leiden en ervoor zorgen dat er, net als in de natuur, niets wordt verspild.

Het tweede actieplan bouwt verder op dat van 2015. Het hangt nauw samen met de industriestrategie en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die eind deze maand verwacht wordt.

In het actieplan voor de circulaire economie worden maatregelen voorgesteld om:

 • van duurzame producten de norm te maken in de EU. De commissie zal wetgeving over duurzaam productbeleid voorstellen om ervoor te zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht, ontworpen zijn om langer mee te gaan, gemakkelijker te hergebruiken, te repareren en te recycleren zijn. Producten voor eenmalig gebruik worden beperkt, vroegtijdige veroudering wordt aangepakt en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen wordt verboden.

 • de positie van de consumenten te versterken. Consumenten krijgen toegang tot betrouwbare informatie over onder meer de herstelmogelijkheid en de duurzaamheid van producten, die hen kan helpen om duurzame keuzes te maken.

 • de nadruk te leggen op de sectoren die de meeste hulpbronnen verbruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is. De Commissie zal concrete maatregelen ondernemen op het gebied van:

  • elektronica en ICT: een initiatief voor herbruikbare elektronica om een langere levensduur van producten te bevorderen en de inzameling en verwerking van afval te verbeteren.

  • batterijen en voertuigen: een nieuw regelgevingskader voor batterijen om de duurzaamheid te verbeteren en het circulaire potentieel van batterijen te stimuleren.

  • verpakking: nieuwe verplichte eisen over wat is toegestaan op de EU-markt, met het oog op de vermindering van (over)verpakking.

  • kunststoffen: nieuwe verplichte eisen inzake het gehalte gerecycleerd materiaal, met bijzondere aandacht voor microplastics en biogebaseerde en biologisch afbreekbare kunststoffen.

  • textiel: een nieuwe EU-strategie voor textiel om het concurrentievermogen in de sector te versterken en de EU-markt voor textielhergebruik een impuls te geven.

  • constructie en gebouwen: een uitgebreide strategie voor een duurzame gebouwde omgeving, waarin de beginselen van circulariteit worden bevorderd.

  • levensmiddelen: nieuw wetgevingsinitiatief inzake hergebruik met het oog op de vervanging van wegwerpverpakkingen, tafelgerei en bestek door herbruikbare producten in de voedselvoorziening.

 • zorgen voor minder afval. De nadruk ligt op afvalbeperking en de omzetting ervan in kwalitatief hoogwaardige secundaire hulpbronnen. De commissie zal onderzoeken of een EU- geharmoniseerd model voor de gescheiden inzameling van afval en etikettering kan opgezet worden. Het actieplan bevat ook een aantal maatregelen om de uitvoer van afval uit de EU tot een minimum te beperken en illegale overbrenging tegen te gaan.

Lees meer

Factsheet: een nieuw actieplan voor circulaire economie