8e MAP: milieuactieprogramma tot 2030

21 december 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft haar 8e milieuactieprogramma voorgesteld, kortweg 8e MAP genoemd. Dit actieprogramma zal tot 2030 als leidraad dienen voor het Europese milieubeleid.

  • Schept een kader voor de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen op lange termijn. Dit gebeurt volledig in lijn met EU Green Deal met als uiteindelijk doel ruim binnen de grenzen van de planeet te leven.

  • Vormt een nieuw monitoringskader om de EU en haar lidstaten te helpen bepalen of zij op de goede weg zijn en vormt de basis voor de verwezenlijking van de VN-agenda 2030 en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

  • Ontdek de zes prioriteiten in het 8e MAP!

Zes prioriteiten

Het 8e MAP richt zich op zes prioriteiten, het toezicht op en de uitvoering ervan:

  1. Het bereiken van de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen en klimaatneutraliteit tegen 2050

  2. Het vergroten van het aanpassingsvermogen, het versterken van de veerkracht en het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering

  3. Het nastreven van een nulvervuilingsambitie (zero emission ambition) voor lucht, water en bodem

  4. Het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de Europeanen

  5. Het beschermen, behouden en herstellen van de biodiversiteit en verbetering van het natuurlijk kapitaal (lucht, water, bodem, bossen, zoet water, waterrijke gebieden en mariene ecosystemen)

  6. Verminderen van de milieu- en klimaatgerelateerde druk van productie en consumptie, vooral op het gebied van energie, industriële ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en het voedselsysteem.

Raad milieu vroeg 8e MAP

Het huidige 7e MAP (2014-2020) loopt eind 2020 af. De Raad Milieu van de EU wilde graag een 8e MAP, omdat hij van mening was dat de Europese Green Deal dit niet kon vervangen.

Bron en meer lezen

Mededeling van de Europese Commissie COM(2020) 652 final: General Union Environment Action Programme to 2030 (8e MAP)

Website van de Europese Commissie: Environment action programme to 2030