Europees Parlement over geïntegreerd waterbeheer

29 april 2024 - door Paula Verschaeve

In Straatsburg - tijdens de laatste sessie van deze legislatuur - bepaalden de Europese Parlementsleden hun onderhandelingspositie in eerste lezing over geïntegreerd waterbeheer.

  • Het dossier "geïntegreerd waterbeheer" is een koepelterm die 3 wijzigingen bevat: de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn milieukwaliteitsnormen.

  • De onderhandelingspositie van het Europees Parlement schenkt extra aandacht aan PFAS en de schadelijke gevolgen ervan. 

  • De Europese Parlementsleden pleiten voor strengere normen voor farmaceutische stoffen en pesticiden.

Strenger optreden tegen watervervuilers 

Op woensdag 24 april 2024 hebben de Europese Parlementsleden hun onderhandelingspositie in eerste lezing aangenomen over geïntegreerd waterbeheer. De tekst, die al in september 2023 door het voltallige Parlement werd aangenomen, is nu met 452 stemmen voor en 43 stemmen tegen, bij 83 onthoudingen goedgekeurd. 

Door dit te doen, zal de procedure voor dit dossier niet verlopen aan het einde van de huidige legislatuur. 

Uitbreiding van de lijst met verontreinigende stoffen 

De Europese Parlementsleden zijn van mening dat de lijst regelmatig moet worden bijgewerkt om zo gelijke tred te houden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de opkomst van nieuwe chemicaliën. Het focust zich ook op de opname van PFAS-stoffen (eeuwige chemicaliën) in de lijst. De Europese Parlementsleden willen bovendien dat verschilllende andere stoffen, waaronder microplastics en antimicrobiële resistente micro-organismen, worden toegevoegd zodra geschikte monitoringsmethoden zijn ontwikkeld. Verder pleiten de Parlementsleden ook voor strengere normen voor verschillende pesticiden en farmaceutische stoffen. 

Betere bescherming van grondwater

Om het grondwater nog beter te beschermen, eisen de Parlementsleden dat de drempelwaarden - de kwaliteitsnormen om de chemische toestand te beoordelen - tien keer lager zijn voor grondwater dan die voor oppervlaktewater. 

Vervuilers moeten betalen 

De onderhandelingspositie van het Parlement stelt ook dat producenten van producten die vervuilende stoffen bevatten, moeten bijdragen aan de kosten van monitoring. Dit valt onder het zogenaamde principe "de vervuiler betaalt".  

Let op, er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de onderhandelingspositie die in september 2023 al is aangenomen.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • Het dossier zal opgevolgd worden door het nieuwe Europees Parlement. 

Raad

  • Deskundigen binnen de Raad sleutelen nog steeds aan het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie).

Achtergrond

De Europese waterkwaliteit moet erop vooruitgaan. Daarom diende de Europese Commissie, in lijn met de zero pollution-ambitie van de Europese Green Deal, een voorstel in om de huidige richtlijnen rond water, grondwater en milieukwaliteitsnormen te herzien. Doel is om grondwater en oppervlaktewater nog beter te beschermen tegen vervuiling en de normen voor waterkwaliteit te verbeteren. Dit moet de menselijke gezondheid en natuurlijke ecosystemen ten goede komen. Concreet worden de drie bestaande richtlijnen gewijzigd en wordt een geüpdatete en uitgebreide lijst van vervuilende stoffen in oppervlaktewater en grondwater toegevoegd. 

Bronnen, en meer lezen

Voorzitterschapgids