Standpunt Parlement vervuiling grond- en oppervlaktewater bekend

21 september 2023 - door Frédéric Cabistan

In de plenaire vergadering van september ging het Europees Parlement akkoord met een uitgebreide lijst van vervuilende stoffen in het grond- en oppervlaktewater.

  • Het rapport van Milan Brglez werd met 495+, 12- en 124 onthoudingen goedgekeurd.

  • Omvat een wijziging aan drie bestaande wetten: kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en Milieukwaliteitsstandaardenrichtlijn.

  • Belangrijkste wijziging is uitbreiding van 20-jaar oude lijst van vervuilende stoffen met bijzondere aandacht voor PFAS.

Op weg naar een PFAS-vrij Europa

Met de goedkeuring van het rapport dat al eerder aangenomen was door de Parlementaire milieucommissie, heeft het Europees Parlement haar standpunt bepaald voor komende trilogen.

Het richtlijnsvoorstel wil enerzijds drie bestaande richtlijnen wijzigen en voegt anderzijds een geüpdatete en uitgebreide lijst van vervuilende stoffen toe. Het Parlement  focust zich nadrukkelijk op de opname van PFAS-stoffen in de lijst. Deze "eeuwige chemicaliën" zijn nu al in meer dan 70% van het Europese grondwater aanwezig. Door de specifieke aandacht en opname hiervan wil het Parlement de Europese PFAS-vervuiling actief aanpakken in verdere onderhandelingen.

Naast de goedkeuring van nieuwe vervuilende stoffen wil het Parlement ook dat microplastics en antibioticaresistente microben in de toekomst aan de lijst worden toegevoegd. Dit wil het Parlement gerealiseerd zien zodra de wetenschap aangepaste meetmethodes heeft ontwikkeld die de aanwezigheid van deze vervuilende stoffen kunnen aantonen.

Volgende stappen

Nu het standpunt (zie bijlage onderaan) van het Europees Parlement officieel is goedgekeurd, is het enkel nog wachten op het standpunt van de Raad. Zodra deze laatste zijn standpunt heeft vastgelegd, kunnen interinstitutionele onderhandelingen beginnen.

Attachment(s)