EC-voorstel Euro 7:  nieuwe regels voor schadelijke voertuigemissies

11 november 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie (EC) publiceerde op 10 november haar voorstel voor Euro 7-normen om de schadelijke uitstoot van nieuwe wegvoertuigen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

  • Toepassingsgebied uitgebreid met deeltjesemissies veroorzaakt door remmen en banden.

  • Vereenvoudiging van regelgevingskader door Euro 6 lichte voertuigen en Euro VI zware voertuigen samen te voegen.

  • Aanscherping van de Euro 6-emissienormen in de Euro 7-verordening is bescheiden.

Regulering emissies remmen en banden

De herziening  van de Euro 6-verordening voor voertuigemissies breidt het toepassingsgebied uit met emissies gegenereerd door remmen en banden. Dit is belangrijk in het licht van het streven naar  CO2-uitstootvrije lichte voertuigen (elektrische) tegen 2035 (zie compromisakkoord).

Elektrische voertuien zijn ongeveer 40% zwaarder dan een gemiddeld voertuig met verbrandingsmotor en stoten daarom meer deeltjes uit tijdens het remmen en door wrijving van de banden.

Tegen 2035 zou met Euro 7 de uitstoot van deeltjes door de remmen verminderen met 27% ten opzichte van Euro 6/VI-voertuigen. De EC voorziet een aanscherping van de regels vanaf 2035, behalve voor vrachtwagens en bussen en zware vrachtwagens (totdat een methode is vastgesteld).

De EC vermeldt nog geen streefcijfers voor deeltjes afkomstig van slijtage van banden. In haar voorstel stelt de Commissie dat zij tegen eind 2024 een verslag over de slijtage van banden moet opstellen om de meetmethoden en de stand van de kennis te onderzoeken en grenswaarden voor de slijtage van banden voor te stellen.

Vereenvoudiging van regelgevingskader

Een tweede belangrijke vernieuwing van het voorstel is de vereenvoudiging van het regelgevingskader. De Commissie heeft in de Euro 7-verordening de Euro 6-verordening voor lichte voertuigen en de verordening voor zware voertuigen (bussen en vrachtwagens) samengevoegd.

De verordening beoogt te steunen op een controlesysteem in het voertuig dat de emissies tijdens de hele levensduur van het voertuig meet. Dit systeem zou de gebruiker waarschuwen wanneer reparaties aan de motor of systemen voor verontreinigingsbeheersing nodig zijn. Hiermee wil de Commissie het risico op fraude door de vereenvoudiging vermijden.

Weinig verandering in grenswaarden

Het aanscherpen van de Euro 6-emissienormen in de Euro 7-verordening is beperkt. Voor auto's en bestelwagens worden de emissiegrenswaarden vastgesteld op het laagste niveau dat momenteel geldt op grond van de Euro 6-norm voor auto's, waardoor voor bestelwagens lagere grenswaarden gelden. Verder is de voorgestelde aanpak technologie neutraal en maakt de Commissie geen onderscheid mee tussen benzine- en dieselauto's.

De grenswaarde voor NOx is bijvoorbeeld 60 mg/km voor benzineauto's en 80 mg/km voor dieselauto's met de "Euro 6"-norm. Met de Euro 7"norm bedraagt deze grenswaarde 60 mg/km, ongeacht de gebruikte technologie.

De Commissie erkent dat het een "tussenoptie" is om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om de milieuprestaties te verbeteren en de noodzaak om onevenredige investeringen te vermijden voor voertuigen die na 2035 niet meer zullen worden verkocht.

De Euro 7-verordening heeft het potentieel om tegen 2035 de NOx-emissies van lichte voertuigen met bijna 35% te verminderen in vergelijking met de huidige Euro 6-uitstoot en voor zware voertuigen met 56%.

Daarnaast breidt de Commissie de verordening uit met grenswaarden voor vrachtwagens en bussen met:

  • ammoniak, speelt een sleutelrol bij de vorming stadssmog

  • formaldehyde, is een irriterend en kankerverwekkend gas

  • lachgas, is een sterk broeikasgas

Bovendien is de toepassingsperiode van de regels uitgebreid tot 200 000 km of 10 gebruiksjaren (wat het eerst komt) voor lichte voertuigen en bussen. Voor vrachtwagens onder de 16 ton is dat 375 000 km en 875 000 km voor vrachtwagens boven de 16 ton.

Bron en meer lezen

EC-persbericht 10/11/2022: Commission proposes new Euro 7 standards to reduce pollutant emissions from vehicles and improve air quality

Fact sheet: Euro 7 standards: new rules for vehicle emissions (zie bijlage)

EC-voorstel : Proposal for a Regulation on type-approval of motor vehicles with respect to their emissions and battery durability (Euro 7),  COM(2022) 586 final (scroll naar beneden op deze pagina)

Attachment(s)