Net-Zero Industry Act formeel aangenomen

03 juni 2024 - door Liese Dewilde

Op 27 mei 2024 stemde de Raad stemde formeel in met de Verordening voor een nettonulindustrie (NZIA). 

  • De NZIA vormt een cruciaal onderdeel van het Green Deal Industrial Plan. De EU moet de transitie naar schone energie garanderen door naar 40% eigen productiecapaciteit voor nettonultechnologieën tegen 2030 te gaan én door investeringen aantrekkelijk te maken en te ondersteunen. 

  • De verordening nettonulindustrie zal investeringen in nettonultechnologieën op verschillende manieren interessanter maken en stimuleren.

  • De tekst is nu klaar voor publicatie in het EU-publicatieblad, de laatste stap in het Europese besluitvormingsproces. De verordening treedt de dag na de publicatie in werking. 

“De verordening voor een nettonul­industrie is een van de hoekstenen van een nieuw industriebeleid. Het nieuwe kader zal Europa helpen het voortouw te nemen in de wereldwijde wedloop om groene technologieën en ervoor zorgen dat onze bijdrage aan de strijd tegen de klimaat­verandering ook onze afhankelijkheid vermindert, onze strategische autonomie versterkt en ons helpt om groei en banen in Europa te creëren.”

-Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Benchmark EU-productiecapaciteit

De EU moet zelf goed uitgerust zijn om de transitie naar schone energie te maken. De wetgevers leggen daarom een benchmark vast voor de eigen productiecapaciteit voor nettonultechnologieën tegen 2030: ten minste 40% van de verwachte vraag in de EU

Daarnaast moet de Unie in 2040 een aandeel van 15% van de wereldproductie hebben bereikt.

Investeringen in groene technologieën stimuleren 

De NZIA bevat een lijst van 15 nettonultechnologieën die gedekt worden door de lading van de tekst. Deze technologieën kunnen via strategische projecten worden ondersteund. De lijst is ook uitgebreid met de waardeketen: componenten, materialen en machines die nodig zijn voor de productie van de nettonultechnologie.  

De verordening nettonulindustrie zal investeringen in nettonultechnologieën interessanter maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vlotter vergunningsproces voor strategische projecten 

  • Makkelijkere markttoegang voor strategische technologie­producten

  • Verbetering van de vaardigheden van de Europese beroepsbevolking in deze sectoren (onder andere via Net-Zero Industry Academies)

  • Introductie van het Net-Zero Europe Platform (Platform voor nettonultechnologie) dat als centraal coördinatieknooppunt informatie-uitwisseling bevordert, de uitvoering vergemakkelijkt en investeringsinitiatieven in de hele EU ondersteunt 

Om innovatie te bevorderen, worden gunstige regelgevings­kaders voorgesteld om innovatieve technologieën te ontwikkelen, te testen en te valideren (zogeheten testomgevingen).

Achtergrond & vervolg 

De Verordening voor een nettonulindustrie is een initiatief dat voortvloeit uit het Green Deal Industrial Plan. In dat Green Deal Industrial Plan kondigde de Europese Commissie verschillende initiatieven aan. Eén daarvan was het plan voor de Net-Zero Industry Act. Op 16 maart 2023 publiceerde de Commissie het voorstel voor een verordening voor een nettonulindustrie. 

Op 6 februari 2024, tijdens de derde trilogenronde, bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over de NZIA. Na een voorlopig politiek akkoord, moeten de Raad en het Europees Parlement dit akkoord nog formeel bevestigen. 

In het Europees Parlement werd in de ITRE-commissie ingestemd met het politiek akkoord op 22 februari 2024 . Op 25 april 2024 stemde het Europees Parlement ook plenair in met dit akkoord. Dit gebeurde met 361 stemmen voor, 121 stemmen tegen, en 45 onthoudingen. 

Dan restte enkel nog de formele goedkeuring in de Raad, alvorens de tekst klaar is voor publicatie in het EU-publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding. Deze verordening treedt de dag na de publicatie in werking. 

Meer lezen